Danıştay Zabıt Katibi Nasıl Olunur ?

Danıştay Zabıt Katibi Nasıl Olunur ? Zabıt Kâtipliği mesleği bilinen en eski memuriyetlerden biridir. Zira zabıt kâtibi yerel mahkemeler veya yüksek mahkemelerde görev yapan yardımcı yargı personelidir ve kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlüdür. Tarihin en eski devlet organı olan mahkemelerde de muhakkak alınan kararlar yazılı metin haline getirilmiş ve bu iş içinde kâtipler kullanılmıştır. Bunu Hititlerden Osmanlılara kadar birçok yerde görebiliriz. Yazı işleri Müdürü bünyesinde görev yaparlar. Başlıktan da anlaşılacağı gibi burada Danıştay zabıt kâtibinin nasıl olunduğundan bahsedeceğiz. Danıştay bölge idare mahkemelerinden çıkan kararların temyiz edilebildiği, bu davalara tekrardan bakılan yüksek mahkemedir. Yani Danıştay’da adi suçlar veya terör vs. gibi suçlar değil idareye ait davalar görülür.Danıştay zabıt kâtibi olmak isteyen bir kişinin taşıması gereken şartlar genel olarak şunlardır:

Danıştay Zabıt Katibi Nasıl Olunur ?–  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel
Şartları taşımak
–  31.12.2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak
–  Lisans mezunları için KPSS(Kamu Personel Seçme Sınavı) 3 puan türünden 70, Ön lisans mezunları için KPSS 93 puan türünden 70, Ortaöğretim mezunları için KPSS 94 puan türünden 70 almak gerekmektedir.
–  Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,
–  Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak
–  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

Bu şartları taşıyan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavı şu şekilde yapılır: Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Uygulama sınavını geçen adaylar sözlü sınava katılırlar. Sözlü sınav daha çok diksiyon, mesleğe uygunluk, genel kültür ölçümü amacıyla yapılır.

Başarı ortalaması merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınarak bulunur. Ortalamanın en az 70 puan olması gerekmektedir. İhtiyaçtan fazla aday bu puanı geçtiyse en yüksekten en düşüğe bir sıralama yapılır. Kazanan adayların ataması yapılır.

* Sınav başvuru şartları her başvuru ilanında güncellenmektedir.

Okumak İster misiniz ?

Uzlaştırma nedir?

Uzlaştırmacı Nasıl Olunur ?

Uzlaştırmacı Nasıl Olunur ? Ülkemizde, Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemini rahatlatmak için alternatif yöntemler geliştirilmektedir. …

1 Yorum var

  1. internetteki klavye yazma porogramları ya da testleri ne kadar faydalı olur ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir