Tag Archives: smmm nasıl olunur

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur ?

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur ? Serbest muhasebecilerin çalışma konuları; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmaktır. Muhasebeciler ve malî müşavirler gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve …

Devamını Okuyun