Gelir Uzmanı Nasıl Olunur ?

Gelir Uzmanı Nasıl Olunur ? Gelir idaresi başkanlığı gelir uzmanlığı görev, çalışma ve atama yönetmeliğine göre istihdam edilen ve çalışan gelir uzmanı nedir,gelir uzmanı kimdir, ne iş yapar sorularına cevap arayarak başlayabiliriz. Gelir uzmanı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapar. İşe ilk başlaması gelir uzmanı olarak değil gelir uzman yardımcısı unvanı ile olur. Öncelikle bu yazıda yer alan bilgilerin güncelliğini yitirmiş olup olmadığını lütfen ilgili resmi kanallardan da teyit ediniz.Daha sonra yeterlilik sınavı ile gelir uzmanı olmaya hak kazanılır. Bu konuyu ilerde açacağız. Gelir uzmanı istihdamı 90’lı yıllardan itibaren olmuştur. Ancak uzun süre alım yapılmamış; ta ki 2003 yılında tekrardan gelir uzmanı alımlarına kadar. Gelir uzmanı görev tanımı diye bakıldığında, gelir uzmanı genel olarak vergi ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak üzere üzere istihdam edilmiştir. Ancak pratikte görevi, bulunduğu daire müdür ya da sorumlusunun vereceği göreve göredir. Vergi ile ilgili tahakkuk ve tahsilata ait işlerle ilgili çalışırlar ve bu işlerde sorumlu olurlar. Yine müdür ya da sorumlunun inisiyatifi ile vergi dairesinde yapılacak her türlü işte de çalışabilirler. Taşradaki vergi dairelerinde çalışır ve vatandaşlarla birebir alakadar olurlar. Buna rağmen kariyer meslek grubudur.

Gelir uzmanı olmanın birçok şartı vardır. Genel şartlar: 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak, erkekler için askerlikle ilişkisi olmamak(erteletmiş vs. olmak dite ayrıca ilanda belirtilir), sınav tarihi itibariyle 30 yaşını aşmamış olmak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamaktır. Bunlar birçok kariyer kamu çalışanından istenen şartlardır. Ancak özellikli bazı aşamalar vardır.

Gelir Uzmanı Nasıl Olunur ?Bunun ilk aşaması siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaktır. Burada anlaşılacağı üzere gelir uzmanı olacak kişinin vergi, maliye, iktisat, muhasebe ve kısmen hukuk üzerine eğitim alması istenmektedir.

İkinci aşama KPSS(Kamu Personel Seçme Sınavı)’de puan 49 türünden en az 70 almak gerekmektedir. Maliye bakanlığının taktirine bağlı olarak genelde işe alınacak sayının beş katının seçilmesi KPSS p49’da en yüksek alandan aşağı doğru sıralama yapılması demektir. Sıralama sonucu oluşan liste yazılı sınava girmeye hak kazanmış demektir. KPSS 49 puan türü genel yetenek, genel kültür, yabancı dil, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe sorularının yapılmasıyla oluşan bir puan türüdür.

Üçüncü aşama yazılı sınavdır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan kişilerin sınavları maliye bakanlığının belirlediği bir tarih ve saatte Ankara’da yapılır. Yazılı sınav 100 sorudan oluşur. Sınavda Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, yabancı dil sorulur. Sınavdan en az 70 almak gerekmektedir. İhtiyaca göre sıralama yapılır ve sıralamaya girenler mülakata alınır.

Dördüncü aşama ise mülakattır. Mülakatta Maliye bakanlığının vereceği tarih ve saatte Ankara’da yapılır. Mülakatta genel olarak muhakeme gücü, genel kültür bilgisi, hitabet ve diksiyona bakılır. Mülakat sınavında da en az 70 almak gerekir. Giriş sınav notu yazılı sınav notu ile mülakat sınav notunun ortalamasıdır ve 70 puanı geçmesi gerekmektedir.

Mülakat sınavının da geçilmesiyle gelir uzman yardımcısı sıfatına hak kazanılır ve gerekli eğitimlerden sonra atama yapılır. Peki gelir uzman yardımcısı ne zaman gelir uzmanı sıfatını kazanır?

İşte beşinci aşama burada başlar. Gelir uzmanı olmak için en az 3 yıl (aday memurluk da dahil) gelir uzman yardımcısı olarak çalışmak gerekir. Ancak bu süreye ücretsiz izinler dahil değildir. Üç yılın ardından oluşturulan bir sınav kurulu yeterlilik sınavı için gelir uzman yardımcılarını çağırır. Yeterlilik sınavında 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlem Yönergesi, Vergi hukuku, gider kanunları, Muhasebe sorulur. Her bir konuda ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Ardından yapılacak mülakat sınavında da en az 60 puan alınması gerekmektedir. Ayrıca stajyerlik döneminde kurslar, eğitimlerden alınan notların ortalaması olan genel yetişme notu da hesaba katılarak bu üçünün ortalaması alınır. Ortalaması 60 ı geçenler başarılı sayılarak Gelir uzmanı olurlar. Yeterlilik sınavını geçemeyenler gelir uzman yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek bakanlıkça belirlenen başka bir birimde görev yaparlar.

Görev yapılan yere göre yoğunluk olduğunu belirtmekle beraber, görev başında oyun oynarım diye hayallerle girdiğiniz bu işte Pazar günleri mesai yapıyor bulabilirsiniz kendinizi.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

2 Yorumlar

  1. Gelir uzmanlığı genelde kariyer mesleği olarak görülür ama gerçekte hiç de öyle değildir.Deyim yerindeyse dur durak bilmeden çalışan maliye memurlarından pek de farkı yoktur.Sadece ismi insanalra biraz cafcaflı gözüküyor…

  2. Gelir uzman yardımcılığı

    bu şartlarda bence iyi neden şikayet çok anlamıyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir