İcra Müdürü Nasıl Olunur ?

“İcra Müdürü Nasıl Olunur?” isimli içeriğimizde sizlere detaylı olarak icra iş ve işleyişi ile ilgili bilgileri verdikten sonra bu mesleğin nasıl sahibi olunur anlatacağız. İcra kelimesi duyulduğunda, birçok insanın zihninde olumsuz çağırışımlar oluşabilmektedir. Özellikle kredi kartı borcuna gelen icralar, ticari işlem ve borçlardan doğan icralar ile ilgili haberlerin bir şekilde duyulması nedeniyle insan bilinçaltının bu kelimeye olan olumsuz yaklaşımını yadırgamamak gerekir. Ancak bir taraftan da icra memurluğu bir iştir. Yani birilerinin yapması gereken, hukuk sisteminde yer alan organlardan biri olan icra dairesinin müdürü olmak da bu hukuk organı içerisinde elzem olan bir iştir.

İcra Müdür Hangi Okuldan Mezun Olmalıdır ?

İcra müdürü olmak için kati suretle hukuk fakültesi mezunu olmak beklenmez. Adalet meslek yüksek okullarından mezun olup icra müdürü olmak da mümkündür. Özellikle, Açıköğretim Fakültesinin mevcut bölümden mezun olup icra müdürü olmak mümkün müdür sorusunun sıkça sorulduğunu fark ettik. Net bir cevap bulamamakla birlikte, sınava giren, başvuran AÖF mezunlarının olduğu bilgisine internetten ulaşılabiliyor. Bu tartışmaları geçip “İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” maddelerine bakalım. Atama şartları olarak; Türk vatandaşı olmak, Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, Hukuk fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak, Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak şartları belirtilmiş. Ayrıca icra müdür yardımcısı ya da müdürü olabilmek için askerlik hizmetini, yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak gerekmektedir. Bununla beraber yönetmeliğe askerlik çağına gelmemiş olmak ibaresi de konulmuş.

adaletBu şartları sağlıyorsak artık sınava giriş için, Adalet Bakanlığı tarafından sınav ilanının açılmasını bekliyoruz. İlan, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce yayınlanıyor. Burada başvuru süresinin değil, bitiminin dikkate alındığının altını çizmekte fayda var. Sınav ilanının yılda en fazla üç kere açıldığını da hemen belirtelim.

Sınav ilanından sonra Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü  internet adresinden temin edilecek İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Başvuru Formlarına ulaşıyoruz. Formumuzu doldurduktan sonra yukarıda belirtilen şartlara haiz olduğumuza dair belgeleri hazırlayarak, elektronik ortamda da başvuru kabul edilip edilmediğini de göz ardı etmiyoruz. Belirtilen sürenin sonunda evraklarımızı istenilen adrese teslim ettikten sonra artık sınavı beklemeye başlayabiliriz. Tabi ister çalışarak ister gezerek(sınav ilanını beklemeden çalışmanın şart olduğunu belirtmemize gerek yok tabi ki).

İcra Müdür Yardımcılığı sınavında mülakat var mı?

Elbette bir çok sınavda olduğu gibi bu sorunun yanıtı “evet, var” olacaktır. Mülakat sınavının gerekliliği bir çok görev açısından tartışılmaz. Özellikle yöneticilik kademeleri ile halkla ilişkiler gibi konularla ilgili görevlerde mülakat şart. Maalesef çok tartışmalı olsa da insan kaynakları sistemleri açısından düşünüldüğünde mülakatsız alımların zafiyet oluşturacağı öngörülebilir. Tabi içinde yaşadığımız dünyada mülakatla alımların ne derece başarılı insan kaynakları verimliliğine yol açtığı da son derece tartışılması gereken bir konu. Maalesef herhangi bir iş için yetkin olmayan insanların görevlendirilmeleri, kurumların prestiji, çalışanların memnuniyeti ve verimlilik gibi konularda olumsuz sonuçlar doğurabilmekte.

İlk aşama olan yazılı sınav ise yönetmeliğe göre ÖSYM tarafından yapılmakta ve sınavla ilgili ücret adaylardan alınmaktadır. İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınav konuları; genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konuları olmak üzere, birçok yazılı sınavda olduğu gibi bölümlere ayrılmış durumda. Genel yetenek ve genel kültür olarak; Türkçe matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi konularını; alan bilgisi için ise; Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı, İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği konularını çalışmak gerekiyor. Tabi ben şu konuda iyiyim onun yerine buna çalışırım demek özgürlüğümüz her daim saklıdır.

Yazılı sınav puan hesaplarında dikkat edilmesi gereken nokta genel yetenek genel kültür kısmının yüzde yirmi, alan bilgisinin ise yüzde seksen ağırlığının olduğu. Tabi bu ağırlıklar ve bizim bilgimiz değerlendirmeye alındığında çalışmaları buna göre planlamanın önemi büyük. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülâkata çağrılmaya hak kazanıyor.

Bundan sonra mülakat stresi yaşamadan önce bir takım belgelerin toparlandığından emin olmamız gerekiyor. Fotoğraf, diploma, sağlık raporu gibi bir takım belgeler yazılı sınavı kazananlardan isteniyor. Naklen atanacak olanlarda üç yıllık sicile bakıldığından bununla ilgili belgelerinde hazır olması gerekli.

Bundan sonrası artık sözlü sınav(mülakat) ve atama. Bu süreç o kadar hızlı ilerliyor ki gelip geçtiğini anlamak zor. Tabi sınav sonuçlarını beklerken yaşanan zamanın durması hissini de başka şeylerle ilgilenerek geçiriyoruz. Yönetmeliğe göre “Sınava katılanların yazılı sınav puanının yüzde yetmişi ile sözlü sınav puanının yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır.”

Görev sırasında icra müdürü “asgari hizmet süreleri beş ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıl” olarak belirlenmiş.Yine yönetmelikte “sınavı kazananlar nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgelerdeki yerler ile ikinci bölgelere icra müdür yardımcısı olarak, üçüncü, dördüncü veya beşinci bölgedeki yerlerden birine icra müdür veya yardımcısı olarak kur’a ile atanabilirler” hükmü yer almış.

Yine yönetmelikle icra müdürü nakil atamaları, (sağlık durumu vb. nedenlerle olacak olanlar için) hükümler bulunmakta.

Ayrıntılı bilgiler için “İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği”nin güncel metninde yer alan bilgiler incelenmelidir.

İcra ve haciz işlemleri ile ilgili görevler ile, idareciliğin verdiği sorumlulukları, zabıt katipleri, adliye görevlileri hatta icra ile ilgili tüm hukuk organlarıyla birlikte bir bütün içinde gerçekleştirirken, akşam eve ekmeğimizi götürüyoruz.

Faturalarınızı düzenli ödemeniz dileğiyle…

Kaynak: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir