İlköğretim Okul Müdürü Nasıl Olunur ?

İlköğretim Okul Müdürü Nasıl Olunur ? Herkesin çocukken aklına gelen soru “İlköğretim Okul Müdür Nasıl Olunur ?”  Genellikle eğitim öğretim yaşamında muhakkak bir kere de olsa muhatap olduğumuz, okulun şerifi, lideri, tabiri caizse yasama – yürütme ve yargısının tek elde birleşmiş olduğu kişidir ilköğretim okulu müdürü. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Müdürlüğü görev tanımında: “Okulun yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve emirler doğrultusunda plânlar, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirir uygulama ve denetimini yapar. Personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler alır.

Okulu ile ilgili iyileştirme önerilerini amirlerine sunar. Astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, işlerin daha rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmelerini sağlar. Ödüllendirilecek personeli tespit eder. Kendisine bağlı personelin sicilraporlarını doldurur. Amirleri tarafından istenildiğinde okulu ile ilgili faaliyetleri bir rapor hâlinde sunar, astlarından gelen önerileri değerlendirir.” Şeklinde tanıtılan ilköğretim okulu müdürlüğü o okulun kısacası yöneticisidir.

Okul Müdürü Nasıl Olunur ?İlköğretim okulu müdürü nasıl olunur sorusunun ilk cevabı asgari yükseköğrenim görmüş olmaktır. Tercihen lisans mezunu olmak ve eğitim, öğretim, yönetim, işletmecilik veya mesleği ile ilgili diğer alanlarda yayımlanmış eseri bulunmak öncelik sebepleridir.

İkinci şart M.E. B.’nın yaptığı Yönetici Seçme Sınavında(YSS) asgari 70 puan almaktır. YSS’na giriş içinde bazı şartlar vardır. Mesela en bariz şart en az 3 yıl fiili öğretmenlik yapmaktır. Erkek adaylar için yapılan askerlikte bu süreye dâhil edilebilir. YSS’da sorulan soruların konuları şu şekildedir: Türkçe- dilbilgisi, Resmi Yazışma Kuralları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, TC. Anayasası ve başta 657 Devlet Memurları Kanunu olmak üzere görevini etkileyecek tüm kanun ve yönetmelikler.

Üçüncü şart; Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında adaylığı kalkmış olmak, Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak, Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak, Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkûm edilmemiş ve son 5 yıllık hizmet süresi içinde aylıktan kesme (maaş kesimi dâhil) cezasından daha ağır disiplin cezası almamış ya da idari görevi adlî veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak, Özel eğitim kurum müdürlüklerine yapılacak atamalarda özel eğitim alanında en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak,

Dördüncü şart KPDS’ye göre en az (C ) düzeyinde başarılı olmak.*Bu durum dönem dönem değişiklik gösterebilmektedir.

Bunların yanında ilköğretim okulu müdürlüğüm için gereken bazı kişisel özelliklerde vardır: Türkçeyi açık anlaşılabilir ve yalın bir şekilde kullanabilen, Misyon ve vizyon sahibi, Temsil yeteneği olan, Liderlik, işletmecilik bilgi ve yeteneklerine sahip, Sevk ve idare yeteneği olan kişiler ilköğretim okulu müdürlüğü için idealdir.

Mevzuat değişiklikleri için MEB internet sitesini kontrol etmenizi öneririz.

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir