Kültür ve Turizm Bakanlığında Restoratör Nasıl Olunur ?

Kültür ve Turizm Bakanlığında Restoratör Nasıl Olunur ? Restoratör başlığında ayrıntılı olarak irdelediğimiz bu mesleği kısaca anlatmak gerekirse bir sanat yapıtını veya tarihsel olarak insanlığa mal olmuş nesneleri korumak, yıpranmış olanlarını gerektiği kadarıyla orijinal haline getirmek için çalışan yani bu eserleri restore eden kişilere denmektedir. Bahsettiğimiz gibi restorasyon çalışmaları sadece binalar veya tarihsel ve sanatsal taşınabilir ögelere değil aynı zamanda kitap vs. gibi ince el işçiliği isteyen nesnelere de yapılabilmektedir. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışacak bir restoratör müzelerde, kütüphaneler de, ören yerlerinde veya bakanlığın uygun gördüğü yerlerde mesleğini icra edebilir. Bu nedenle 2012 yılının son memur alımlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul’dan Tekirdağ’a, Bursa’dan Çorum’a, Ankara’dan Şanlıurfa’ya kadar geniş bir yelpazede restoratör alımı yapmıştır.

Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığında Restoratör kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamakKültür ve Turizm Bakanlığında Restoratör Nasıl Olunur ?

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise;

–  Restorasyon lisans bölümü

–  Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans bölümü

Yukarıda saydığımız 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylar KPSS B grubu puanı alırlar. Adaylar bu puana göre KPSS tercih dönemlerinden ÖSYM’nin sitesinden tercihlerini yapabilir.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

1 Yorum var

  1. selam. ben eski çini onarımları mezunuyum. restoratör pozisyonuna kpss atamamız yok bugüne kadarda olmadı. restorasyon lisans mezunları ve kültür varlıkları onarım bölümü sadece tercih yapabiliyorlar.. şimdi bu sözleşmeli restoratör personel alımlarında Geleneksel türk el sanatları eski çini onarımları olarak, müracaatımız kabul ediliyorsa, kpss de neden tercih yapamıyoruzzzz?.. bu nasıl bir mantık anlamadım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir