Romantik Nasıl Olunur ?

Romantik Nasıl Olunur ? Romantikliği ikiye ayıralım. İlk olarak bir sanat akımı olarak romantizm, sonra da günlük dilde kullanım anlamıyla anlatalım. Romantizm akımı 18. Yy sonlarından 19. Yy ortalarına kadar büyük bir ivmeyle devam etmiş, günümüzde etkisi hala devam eden bir sanat ve edebiyat akımıdır. Sadece sanat ve edebiyatta kalmamış birçok insan tarafından günlük hayata da adapte edilmiştir. Bir nevi yaşama biçimi haline gelmiştir. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan, daha çok akıl yerine kalbi ve hisleri referans alan bir akım olan Romantizmin ilklerinden birisi Victor HUGO’dur. İnsanın yaratma özgürlüğünün önünde hiçbir şeyin duramayacağı görüşünün hakim olduğu romantizmde “en iyi kural kuralsızlıktır” düşüncesiyle kısmen de olsa anarşizme benzemektedir. Doğal olarak bakıldığı zaman 19. Yy ideolojilerinin neredeyse tamamı romantizmden etkilenmiştir.Romantik nasıl olunur sorusunu ise cevaplandırmak için iki yol kullanabiliriz. Zira sanatsal ve edebi manada romantik ya da yaşayış biçimi bakımından romantik nasıl olunur kısmen farklı kurallar içerebilir.

Romantikler arasında ortak bir görüş vardır ki romantikler akılcılığı değil duyguları esas alırlar. Akıl yerine kalbi koyarak yorumladıkları bu dünyada sanat alanında da bir klasiğin gördüğü gibi görmezler. Zira bir klasik denize baktığı zaman denizi görürken, bir romantik denize baktığında daha metafizik bir bakış açısıyla bakar. Orada sevgilisini görür, ailesini görür ya da uğruna mücadele ettiği ideolojisini görür.
Romantikler insanın doğasından öte dış dünyayı daha çok betimlemişlerdir.
– Sanat ve edebiyat alanında sanat toplum içindir düşüncesi hakim olmuştur. Yani, sanatın kendisini tatmin etmek için değil toplumun yaralarına ya da duygularına tercüman olmak için yapıldığını düşünürler.
– Kurallarla sınırlı olunmasına ve belli bir çerçeve dahilinde sanata karşı çıkarlar. Kuralları aşarak realizm duvarını da aşarlar.
– Önemli olan sanatçının duygu dünyasıdır ayrıca.
Sanatsal ve edebi yönden romantik olmanın kurallarını yazdıktan sonra romantik serseri olmanın kuralları da aşağıdaki gibidir:
– Romantik biri olmanın olumlu ya da olumsuz yanlarını konuşmayacağız. Ancak kurallarından bahsedecek olursak ilk kural yukarıda da yazdığımız gibi romantikler kalbi aklın önüne getiren kimi zaman tamamen aklı aradan çıkartan kişilerdir. Bu her işlerinde bu şekildedir. Buna kısa bir örnek verecek olursak sevgilisinin kaybolan kolyesinin yerine yenisini almak için tüm gelirini harcamak romantiklerin yapabileceği bir iştir. Gelirinin makul bir kısmını bu işe ayırmak ise az romantiklerin yapacağı bir iştir. Amaan giden kolye olsun deyip sadece geçmiş olsun demek klasiklerin yapacağı bir harekettir.
Romantik bir insan şekilcidir. Her şeyi sembollerle ifade etmek ve bu şekilde görmek ister. Bunun en büyük belirtisi çiçeklerdir.
– Romantikler ulaşılması imkânsızı ister ya da buna ulaşmaya çalışır. (Tabi istisnalar vardır)
– Romantikler için yukarıda da bahsettiğimiz gibi dış dünya çok önemlidir. Özellikle semboller bakımından büyük önem arzeder. Güneşin batışından, yan tarafa devrilmiş terliklere kadar romantikler her şeyden duygusal bir mana çıkartmaya çalışırlar.

Tabi romantizmi hayat felsefesi haline getirmiş kişiler bunu savundukları dünya görüşlerinde de uygulayabilirler. Mesela romantik sosyalist ya da romantik demokrat tabirleri buradan türemiştir.

Not: Montesquieu önemli bir romantizm temsilcisi olarak kabul edilir.

Okumak İster misiniz ?

Çıkarcı Nasıl Olunur ?

Çıkarcı Nasıl Olunur ? Menfaatçi olarak da adlandırabileceğimiz çıkarcı, zihinlerde kendini düşünen gibi bir anlam …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir