Sümerolog Nasıl Olunur ?

Sümerolog Nasıl Olunur ? Tarihte ilk yazıyı bulan; Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Hikayesi’nin sahibi; matematikte çığır açan; M.Ö.3000 li yıllarda ameliyat yapmayı başaran; zaman sistemini geliştiren ve daha burada saymaya devam etsek uzun paragraflar sürecek olan bir çok şeyin mucidi, medeniyet öncüsü olan bu kavim Mezopotamya’nın bereketli topraklarında varlığını sürdürmüş. Kimdir bu desek bir çırpıda Sümerler diyebiliriz. Sümerolojiyi ya da Sümerologluğu çoğumuz önce tarih kitaplarından sonra da Muazzez İlmiye Çığ ile birlikte öğrenmişizdir. Bazıları hakkında bunca şey okuyup da hangisi doğru hangisi yanlış diye düşünemezken, bu işin ilmine vakıf olmak isteyenler için Sümeroloji hakkında biraz bilgi verelim.

Sümerolog Nasıl Olunur ?

Sümerolog, Sümerlilerin tarihi ve kültürü hakkında uzmanlaşmış olan araştırmacılar olarak tanımlanıyor. Bu amaçla ülkemizde Sümeroloji bölümü açılmış, ancak sadece Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinde Sümeroloji bölümü mevcut. Bir filoloji branşı olarak eğitim veren bu bölümde M.Ö. ±3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde yaşamış halkların kültür ve dillerine ilişkin araştırmalar yapılır. Sümerlilerin icadı olan çivi yazısının bulunuşu, değişimi, hangi halklar tarafından kullanıldığı gibi temel konuların incelendiği bu bölümde Samî bir dil olan Akadca’nın Babil ve Asur lehçeleri de gösterilir. Bölümün amacı; Anadolu’nun eskiçağ tarihini aydınlatmak için kaynak dil bilen araştırmacılar yetiştirmek. Derslerde Hammurabi Kanunlarından Sümerceye, Yeni Asur Çağı metinlerinden eski Mezopotamya mitolojilerine çok geniş bir skalada konular işlenmekte.

Bu bölüme girebilmek için TS-2 puan türünü alabileceğiniz üniversite yerleştirme sınavına girmeniz gerekli. Ayrıca eski dillere ve tarihe olan ilginizin, idealistliğinizin ve merakınızın da peşinizi bırakmaması şart. Ancak bilime ne kadar değer verildiğinin tartışıldığı ülkemizde cesaret gerçek nişanınız olmalı, mezun olunca iş bulma konusunu düşünecek olursak. Bununla ilgilenen kişilere Hititoloji’ye de bir bakmasını öneririz.

Daha ayrıntılı bilgi için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi resmi web sitesini ziyaret edelim.

“İyi söz herkesin dostudur.”

Sümer atasözü

 

Kaynak: http://sumeroloji.humanity.ankara.edu.tr/

One comment

  1. süper paylaşım. olsam mı emin olamadım 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!