TKDK Destek Personeli Nasıl Olunur ?

TKDK Destek Personeli Nasıl Olunur ? Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 2007 yılında kurulmuş, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması ve AB standartlarına ulaşması için buradaki yatırımcılara yapacakları projeler bazında hibe destekleri vermek üzere kurulmuş bir kurumdur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş bir kurum olan TKDK halen bünyesinde iç denetçi, uzman ve destek personeli çalıştırır. Uzman başlığında TKDK uzmanının nasıl olacağı açıklayıcı bir şekilde anlatıldı. Şimdi TKDK Destek Personeli nasıl olunur ondan bahsedelim.

Destek personeli sair devlet kurumlarında evrak işlerini yapan memurlara eşdeğer bir pozisyondur. İl Koordinatörlüklerinde çalışabildiği gibi Ankara merkezde de çalışabilir. Ancak bu kurumun özelliği çakılı kadro olduğu için sınav esnasında seçtiği ve kazandığı il haricinde bir yerde çalışamaz şartı bulunmaktaydı ancak bu durum son günlerde kurum içinde çıkartılan yönetmelik ile aşılabildi.  TKDK Destek Personeli olmak için gerekli şartlar şunlardır:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

TKDK Destek Personeli Nasıl Olunur ?

4) Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir.

7) Eğitim durumu bakımından sınavlar itibariyle şartlar değişebilir. Kimi sınavda lise ve ön lisans mezunu alırken kimi sınavlarda herhangi bir dört yıllık lisans mezunu alımı olabilmektedir. Ön lisans mezunu alırken Büro yönetimi, muhasebe, genel işletme, maliye, halkla ilişkiler, ofis teknolojileri, bilgisayarlı muhasebe vs. gibi benzer bölümlerden almaktadır.

8) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) P3 puanı 70 olmalı aynı şekilde lise ya da ön lisans mezunlarının da aksi belirtilmediği takdirde P93 yada P94 puan türü 70  olmalı

9) Bazı alımlarda ise KPDS (Kamu Personel Dil Sınavı) puanı 50 olmalıdır. Ancak  bu her sınavda istenmemektedir.

Bu şartları taşıyan şahıslardan kuruma alınacak destek personeli sayısının beş katı yazılı sınava alınır. Yazılı sınav konuları: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, T.C. 1982 Anayasası ve Türkiye’nin Anayasal Gelişim Süreci, Temel Vatandaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konulardır.

TKDK Uzmanı nasıl olunur için

https://www.nasilolunur.net/tkdk-uzmani-nasil-olunur.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!