Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde Tekniker Nasıl Olunur ?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde Tekniker Nasıl Olunur ? Osmanlı Devleti zamanında geniş çaplı araştırmalar neticesinde Zonguldak ve civarında 1848 yılında bulunan taşkömürü,  ısınmadan enerjiye kadar birçok alanda Türkiye ihtiyaçlarını karşılayıcı bir maden olmuştur. Buna rağmen taşkömürü işletmelerinin kurumsallaşması 1983 yılındadır.

Bu genel müdürlüğün yani TTK diğer bir adıyla Türkiye Taşkömürü Kurumunun kuruluş amacı ve misyonu:  “Devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerinin mümkün olan en ucuz maliyetle ve çevreye en az zararı verecek şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması” olarak açıklanmıştır.

Dolayısıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde birçok mühendis, tekniker, memur ve işçi çalıştırmaktadır. TTK’da çalışan teknikerler ağırlıklı olarak maden veya madencilik üzerine iki yıllık ön lisans mezunlarından seçilmektedir. Ayrıca teknikerler vardiya sistemine göre çalışmaktadırlar. Buna göre;

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde Tekniker kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde Tekniker Nasıl Olunur ?– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise;

–  Makine,
– İş Makineleri,
– Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi,
– Bilgisayar Destekli Makine
– Cevher Hazırlama,
– Cevher Hazırlama ve Madencilik,
– Maden ve Cevher Hazırlama,
– Maden,
– Maden Teknolojisi
– Elektrik Ön lisans bölümleri

Bu saydığımız ön lisans bölümlerinden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylar KPSS P93 puan türünden alacakları puanlar ile ÖSYM tarafından yapılacak genel alımlarda başvuru yaparak TTK’ya Tekniker olarak atanabilirler.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir