Yeşil Kart Sahibi Nasıl Olunur ?

Yeşil Kart Sahibi Nasıl Olunur ? En başta şunu söylemek gerekir ki burada bahsedilen yeşil kart ile green kart karıştırılmamalıdır. Yeşil kart herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara devletin temin ettiği, onların ücretsiz sağlık hizmeti almalarını sağlayan bir hizmettir. Green kart ise Amerika Birleşik Devletlerinin her yıl binlerce kişiye verdiği süresiz oturma veya çalışma iznidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu’na gore herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, aile içindeki kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olan her vatandaş yeşil kart sahibi olma hakkına sahiptir. 1982 anayasasının 2. Maddesin de: “– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” İfadesi geçmektedir. Buradaki sosyal devlet tanımı Anayasa mahkemesi tarafından şu şekilde açıklığa kavuşturulmuştur: “… Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi sağlanması…” Dolayısıyla devletin ekonomik olarak sağlık, eğitim vs. gibi insan hayatını birebir ilgilendiren konularda halkının menfaatlerini gözetmesi buna uygun tedbirler alması Anayasal bir zorunluluğudur. Tabi Sosyal devlet uygulaması sadece 1982 Anayasasında değil daha önceden beri tartışılmış hatta çok daha önceleri uygulamaya konulmuştur. Mesela 1895 yılında 2. Abdülhamit tarafından kurulan Darülaceze’de din, dil, ırk, mezhep farkı gözetilmeksizin bakıma muhtaç kimsesiz, yaşlı, sakat olan insanlara ve 0-6 yaş arası terkedilmiş çocuklara bakılması esas alınmıştır. Aynı şekilde 1863 yılında kurulan Darüşşafaka’da kimsesiz çocukların eğitimi için kurulmuştur.

Osmanlı Devleti döneminden günümüze devam eden sosyal devlet uygulaması günümüzde daha da sistematikleşmiş ve teknolojinin de yardımıyla daha çok kişiye ulaşmaya başlamıştır. Belki de günümüzde sağlık alanında ki en büyük sosyal devlet hizmeti yeşil karttır. Yeşil kart sahibi olmanın da belirli şartları mevcuttur. Bunlardan birincisi herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aile içindeki kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olmaktır. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile özürlü ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında 2022 sayılı yönetmelik hükümlerinden faydalananlar yeşil kart sahibi olabilirler. Bu şartlara sahip olanların yeşil karta da sahip olabilmesi için yapacakları:

1.Yeşil kart almak isteyen vatandaş, öncebulunduğu ilçenin devlet hastanesi Yeşil kart Bürosuna gidecek oradan “yeşil kart başvuru ve bilgi formu” ve yeşil kart verilecekler için soruşturma ve ikametgah belgesini alacak ve bu formların ilgili yerlere başvurusunu yapan kişi tarafından doldurulacak,
2.  Mahalle veya köy muhtarına onaylatılacak,
3. Nüfus Müdürlüğünden kayıt alınacak,
4. Malmüdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden, Belediye Başkanlığından, Tarım İlçe Müdürlüğünden, Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünden ( TEKEL), Pancar Bölge Müdürlüğünden, Şoförler Cemiyetinden, T.C. Ziraat Bankasından,Türkiye İş Bankasından ve BAĞ- KUR Bürosundan istenen evraklar alınacak,
5. Yeşil kart dosyası, İlçe Jandarma Komutanlığına veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne araştırma için verilecek, bu dairelerdeki araştırmadan sonra dosyalar yeşil kart bürosuna teslim edilebilmektedir.

Herhaftanın Perşembe günü ilçe kaymakamlıklarının  ilçe idare kurulunda görüşülerek yeşil kart başvuruları sonuca bağlanır ve bir ay içinde yeşil kart alınır.

Burada unutulmaması gereken birşey var ki 18 yaşından büyük başvuru sahiplerinin SSK kayıtlarına yeşilkart bürosunda bakılmaktadır.

*Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2012 yılı itibariyle sosyal yardımlarda kullanılan Yeşil Kart uygulaması sona erdirilmiştir.

Okumak İster misiniz ?

Albinizm Hastası Nasıl Olunur ?

Albinizm, derideki melanositlerin melanin pigmentini üretebilmeleri için gerekli olan tirosinaze (tyrosinase) enziminin eksikliğinin sonucu ortaya çıkan doğumsal …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir