BDDK Uzmanı Nasıl Olunur ?

BDDK Uzmanı Nasıl Olunur ? BDDK Personeli Nasıl Olunur ? BDDK Personeli Atama İlanları Ne Zaman AÇıklanır ? BDDK kurumuna ait personel alımı ve kariyer meslek grupları arasında olan BDDK Uzmanlığı hakkında soruların cevaplarını yazımız içeriğinde bulabileceksiniz. BDDK olarak bilinen Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 2000 yılında kurulmuş olan tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, banka ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak amaçlarını taşıyan bir kamu kuruluşudur. 2000li yılların başındaki krizin ardından batan bankaların oluşturduğu güvensiz ortamı ve zararları yok edebilmek için devletin bu alana el atmasıyla ortaya çıkmıştır.

BDDK uzmanı olmanın ilk şartı uzman yardımcılığı sınavına girmek ve daha da öncesi sınav şartlarını taşıyabilmektir. Bilmek gerekir ki BDDK üç tür uzman istihdam eder. Bankacılık alanında, hukuk alanında ve bilişim alanında olmak üzere üç çeşittir.

BDDK Uzman yardımcılığı sınavı için giriş şartları nelerdir ?

–  Bankacılık alanı için: Üniversitelerin dört yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden,

– Hukuk alanı için: Üniversitelerin dört yıllık hukuk bölümlerinden,

– Bilişim alanı için: Üniversitelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

–  Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir

–  KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’den Bankacılık alanı için: KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan

– Hukuk alanı için: KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan

– Bilişim alanı için: KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir.

–  KPSS’nin yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olunması gerekmektedir.

–  Ayrıca her kamu kurumunda istenen 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 maddesindeki şartları taşımak ve erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak ta şartlar içindedir.

Bu şartları sağlayan adaylar içinde KPSS puanlarına göre bir sıralama yapılır ve sınava kaç personel alınacaksa orada kapatılır. Yazılı sınav konuları Bankacılık alanı için: iktisat, maliye – finans, hukuk, muhasebe, Hukuk alanı için: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, medeni hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, ticaret hukuku, Bilişim alanı için: Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı, yöneylem araştırması ve her bölüm için kendi eğitim konularıdır.

Yazılı sınavda, uzman alım ilanında farklı bir puan belirtilmedikçe her sınav konusunda en az 60 puan ortalama da ise en az 70 puan alınması gerekir. En az 70 puan alanlar arasında sözlü sınava alınacak aday sayısı kadar sıralama yapılır ve bundan sonra sözlü sınav süreci başlar. Sözlü sınav konuları adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin gerektirdiği ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yöneliktir. Sözlü sınavdan ilanda belirtilen puanın alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavdan da başarı ile geçen adayların yazılı ve sözlü sınavlarının aritmetik ortalaması alınır. Ortalama olarak en az 65 puan alan adaylar başarılı sayılır. Ancak başarılı olan aday sayısı uzman yardımcısı olarak alınacak aday sayısını geçerse yine en yüksek puandan en düşüğe bir sıralama yapılır. Sıralama neticesinden alınacak personeller belirlenir.

Başarılı olan personel uzman yardımcılığı görevine başlar. Uzman yardımcılığı üç yıllık bir süreçtir. Bu üç yıl içinde kurumun işleyişi, uzmanların görev ve yetkileri, neler yaptıkları, nasıl ve hangi metodlarla çalıştıkları üzerine eğitimler alınır ve kişisel gelişime önem verilir. Bu kişisel gelişim içinde yabancı dil eğitimi de önemli bir yer almaktadır.

Bu temel eğitimler sonucu bir sınav yapılır ve sınavdan en az 60 alınması gerekmektedir. 60 puan alan adaylar başkanın onayı ile birimlerde görevlendirmeye başlanır. Kurumda en az iki yılını dolduran uzman yardımcıları yetki sınavına girerler. Yetki sınavı konuları bankacılıkla ilgili kanunlar, mali analiz, meslek ile alakalı hukuk dalları, banka muhasebesi, ayrıca bilişimciler için bilgisayar ve veri tabanı üzerine çeşitli bilgi ölçen konulardan oluşur. Yetki sınavı konularına göre ayrı ayrı sınavlar halinde yapılır. Bu sınavların her birinden en az 50 ortalama olarak 65 alınması gerekmektedir.

Yetki sınavını geçen adaylar birer danışman gözetiminde tez konusu seçerler. Bu tezin altı ay içinde yazılması gerekmektedir.  Belirlenen komisyona bu tez sunulur ve komisyonun kararı neticesi başarılı ve başarısız bulunur. Başarılı bulunan tezin sahibi bu aşamayı da geçmiş sayılır.

Son olarak uzman yardımcısı olarak üç yılını tamamlamış adaylar yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Yazılı sınav konuları yetki sınavı konularının aynısıdır. Aynı şekilde her sınav konusundan ayrı ayrı sınava girilir ve her birinden en az 50 puan alınması ortalama olarak en az 65 puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınavda ise Kurumun görev alanına giren konular ve uzmanlık yeterliğini taşıyıp taşımadıkları ve tepki, muhakeme, kavrayış, ikna, bildiğini ifade ve temsil kabiliyetleri ölçülür. Sözlü sınavda da 65 puan alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

Tez puanı ve yeterlilik sınavlarının ortalaması toplam başarı puanını verir. Başarılı olan uzman yardımcıları KPDS (kamu Personel Dil Sınavı)’den en az C seviyesinde bir puan aldıkları takdirde uzman olarak atanırlar.

Zorlu bir süreç olarak elde edilen BDDK uzmanlığı ülkemizde son dönemde çalışılabilecek en iyi kurumlardan birisidir. Zira BDDK üst kurumdur ve görev yeri Ankara’dır. Ayrıca bilinmesi gereken bir şey daha var ki BDDK yeminli murakıplığı da aynı aşamalardan geçilerek elde edilir.

  • Tekrar hatırlatmak isteriz ki, uzman alım ilanında farklı bir puan belirtilmedikçe yukarıda yazdığımız puanlar geçerli olmuştur.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

1 Yorum var

  1. Yaş şartı kamu personellerinde kaldırılmadı mı ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir