Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında Programcı Nasıl Olunur ?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında Programcı Nasıl Olunur ? Çalışma hayatını düzenlemek, çalışma barışını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini geliştiren tedbirler almak, toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve istihdamı artıracak şartları geliştirmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak misyonuyla yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu sayılı kurumlardandır. Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu buraya bağlıdır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan programcılar adından da anlaşılacağı üzere tamamen bilgisayar başında, bakanlığa ait programların sevk ve idaresi işini yapacaklardır. Bu nedenle aşağıda yazdığımız mezun olunması gereken bölümler veya istenen sertifikalar kısmına bakarsanız muhakkak bilgisayar programcılığı üzerinedir.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında programcı  kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir(Ancak güncel şartlar için bakanlığın ilanlarını ve duyurularını takip etmeniz gerekir):

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise;Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında Programcı Nasıl Olunur?

– Matematik Mühendisliği
– Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik
– Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik
– Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
– Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
– Yazılım Mühendisliği
– Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi
– Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği
– Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
– Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri
– Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik, Enformatik, Enformatik (Almanca) ve Enformasyon Teknolojileri
– Yönetim Bilişim Sistemleri

Diğer fakülte mezunlarından istenen sertifikalar:

– Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.

Sıralanan 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylara KPSS B grubu puan gelir. Bu puana göre aday tercih dönemlerinde ÖSYM üzerinden tercihlerini yapabilir.

Yukarı da da belirttiğimiz gibi güncel şartlar burada yer almıyor olabilir. Bu yüzden Bakanlık duyuru ve gelişmelerini takip ediniz.

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir