Noter Nasıl Olunur ?

Noter Nasıl Olunur ? Günümüzde ya bir resmi evrakın fotokopisini aslı gibidir şeklinde onaylatmak için, ya bir taşınır yada taşınmazın  alım satım işlerini onaylatmak için notere gidiyoruz. Peki yasal anlamda noterlik nedir, noter olmanın şartları nelerdir ve kimler noter olabiliyor sorularının cevaplarını sizin için araştırdık buyrun ;

Noter nedir ?

Öncelikle noter mesleğini tanımlayalım daha doğrusu “Noterlik Kanuna” göre noterliğin tanımına bir bakalım ;

Noterlik Kanunu 1. maddesinde “Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar”; ayrıca kanun’un 60. maddesinin 1. bendinde ” Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak” hükmüyle noterlerin görevlerinin genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir.

Noter Nasıl Olunur ?
Nasıl noter olunur ?

Noter olmak için öncelikle Hukuk Fakültesi mezunu olmak gereklidir. Tabii ki sadece hukuk fakültesi mezunu olmak noter olabilmeniz için yeterli değildir. Fakülteden mezun olduktan sonra gönlünüzde noter olmak yatıyorsa noterlik belgesi almanız gerekmektedir. Tabii belgeyi alabilmeniz için avukatlık stajınızı tamamlamış olmanız da gerekmektedir. Noterlik belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilmektedir. Noterlik dışarıdan bakıldığında vergi rekortmeni olacak kadar para kazandırdığı için güzel  bir meslek olduğu için belgeyi almanız noter olmanız içinde yeterli değildir maalesef, noter belgenizi aldıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan Münhal Bulunan Noterliklerin İlanlarını takip etmeniz gerekmekte.

Tabii ilanları takip edebilmek için önce yapılması gereken işlem yani noterlik belgesi alabilmek için gerekli belgeler;

1512 sayılı Noterlik Kanununun “Ayrık haller” başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereğince noterlik stajından bağışıklı olarak NOTERLİK BELGESİ almak isteyen ;
1. Noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği ya da nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği.
2. Ad-soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.
3. Hukuk fakültesi diploması veya çıkış belgesi, “ilgili Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi “. (İlgili fakülteden, YÖK’ten ya da noterden onaylı)
4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra ad, soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre de alınmış sabıka kaydının eklenmesi. )
5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.
6. İkamet adresi ve telefon numarası (beyan şeklinde)
7. Halen kayıtlı bulunduğu (kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.
8. Halen bir kurumda çalışılıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi ile hakkında halen devam eden siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.
9. Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (noterden , T. Barolar Birliğinden veya ruhsatnamenin verildiği barodan ya da halen kayıtlı bulunduğu barodan onaylı)
10. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.
11. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulune uygun, erkeklerde sakalsızceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.
12. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün
İletişim adresi:Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
Mustafa Kemal Mh. 2151 Cad. No:34/A (06530)
Söğütözü-ANKARA
NOT:
Noterlik belgesi almak için yapılacak başvurular hakkında bilgi almak üzere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 0312 218 75 04, veya
Türkiye Noterler Birliği’nin 218 80 00 /3100 numaralı telefonları aranabilir.
________________________________________
Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi Adalet Bakanlığı Web sitesinden öğrenilebilir.

Noterlerin kazançları yaptıkları işlem adetleri ile orantılı olarak artmakla birlikte, bir çok şehirde her yıl açıklanan vergi rekortmenlerinin noterler arasından olması size kazançları ile ilgili fikir verebilir.Noterlerin kazancıyla beraber yaptıkları işlerde ki sorumluluğunun önemini de hatırlatmakta fayda var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!