Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur ?

Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur ? Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi de hepimizin bildiği gibi trafik kazaları. Ülkemizde sadece 2010 yılında bir milyonun üzerinde trafik kazası yaşandı. Ölümler, sakatlıklar ve maddi hasarlarla sonuçlanan bu kazaların birçoğu trafik kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Trafikte kuralsızlık ilkesini benimseyen, insanların can güvenliğini hiçe sayan, ben yaparım bir şey olmazcı zihniyetin yol açtığı trafik kazalarının yarın bizim başımıza da gelmeyeceğinin garantisi yok. Trafik polisleri trafiğin düzenini sağlamakla yükümlüğü olmakla birlikte, sayılarının yetersizliği gibi sorunlar ek düzenlemeleri mecbur kılıyor. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerde uygulaması olan devlet-vatandaş işbirliği trafik sorunlarının çözümüne bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için ülkemizde de uygulamaya konmuş. Bu amaçla bir yönetmelik çıkararak fahri trafik müfettişliği hayata geçirilmiş. Fahri trafik müfettişleri görev alanlarındaki trafik suçlarını işledikleri ihbar tutanağını trafik zabıtasına teslim ederek trafik polislerinin olmadığı yerlerde ihlalleri, suçları ortaya çıkaran kişilerdir.

Fahri Trafik Müfettişliği Şartları Nelerdir ?

* Eğer siz de, -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız,
* En az kırk yaşındaysanız,
* En az yüksekokul mezunuysanız,
* En az on yıllık sürücü belgesi sahibiyseniz,
* Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermediyseniz,
* Müracaat edeceğiniz tarihten geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkınızda 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgeniz geri alınmadıysa,
* Kamu hizmetlerinden yasaklı değilseniz,
* Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşıişlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıysanız, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçenize ekleyerek ikametinizin bulunduğu il valiliğine müracaat edebilirsiniz.Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur ?Yapılan, inceleme ve değerlendirme neticesinde, onay söz konusuysa “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek tarafınıza verilir.

Başvurunuzun kabulü ve belgenizin düzenlenmesinin ardından belirli bir eğitim programı çerçevesinde bulunduğunuz ilde eğitime tabi tutulursunuz.

Eğitimin de ardından artık, tespit ettiğiniz kural ihlallerine ilişkin olarak Trafik Suçu İhbar Tutanağını düzenledikten sonra, bir hafta içerisinde en yakın trafik birimine teslim edebilir, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerinizi bildirebilir, yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılabilirsiniz.

Ancak bu görevleri yerine getirirken adil ve tarafsız olmak bir zorunluluktur. Ayrıca, araç durdurmak, sürücülerle muhatap olmak, belge veya evrak kontrolü yapmak trafik müfettişlerinin sorumluluğunda olmadığından bu işlemler yapılamaz. Bu anlamda fahri trafik müfettişi görev alanlarını göz ardı etmemek gerekir. Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Başvuru şartlarından birini kaybeden veya ayrılma isteğinde bulunan kişiler müfettişlik görevinden ayrılır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için fahri trafik müfettişleri derneklerinin web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Kazaları arabalar değil, insanlar yapar”

Okumak İster misiniz ?

Ebru Sanatçısı Nasıl Olunur ?

Ebru Sanatçısı Nasıl Olunur ? Türk sanatlarının en önemlilerinden ve en güzellerinden olan ebru bir …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir