İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ?

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ? İşyeri hekimleri işyerinde, çalışanların işe bağlı sağlık sorunlarından korunmaları, meslek hastalıklarının, kazalara bağlı yaralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi, işyerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla mesleki faaliyetlerini işyerinde sürdüren hekim olarak tanımlanıyor. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile işyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri düzenlenmiş.İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorunda.  Buna göre iş yeri hekimliği belgesi alabilmek için;

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlamak ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak,
– İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olup Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak
– iş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanı olmak şartları aranıyor.
Bahsedilen şartları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan hekimlerden işyeri hekimi olarak çalışanların görev ve yetkileri de yine aynı yönetmelikte belirtilmiş. Buna göre işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında rehberlik ve danışmanlık, sağlık gözetimi ile eğitim ve bilgilendirme yapmakla yükümlü. Bu kapsamda işyeri hekimlerinin görevlerinden kısaca bahsedecek olursak;
İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ?– Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
– İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
– Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
– İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve düzenlemek,
– Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
– Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
– Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ?

Bu kapsamda işyeri hekimlerinin yetkileri ise Yönetmelikte  ;

– İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,
– İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak,
– Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
– Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak şeklinde belirlenmiştir.

Görev ve yetkilerinin yanı sıra işyeri hekimlerinin çalışma süreleri de ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.

– Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika,
– Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika,
– Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika.

İşyeri hekimlerinin birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapabilme hakkına sahip. Bu nedenle birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapan işyeri hekimlerinin bu işyerleri arasında yolda geçirdiği süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülüyor.

İşyeri hekimliği eğitim programına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına başvuru yaparken;

-Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın işyeri hekimliği programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı,
– Adayın hekim olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile başvurmaları gerekiyor.

İşyeri hekimliği yenileme eğitim programlarına katılacaklar için geçerli mevcut belge ile birlikte eğitim kurumlarına başvurabiliyor.

*Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Eğitim süreleri, toplamda 220 saatten az olmamak üzere 180 saat teorik eğitimden, 40 saat uygulama kısmından oluşuyor. Eğitime katılan adayların, teorik eğitimin %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunlu ve eğitim kurumlarınca adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenleniyor. Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından eğitim katılım belgesi düzenleniyor ve Bakanlığa gönderiliyor. Eğitim programını tamamlayıp belgeleri Bakanlığa gönderilen adayların sınavları Bakanlık tarafından yapılıyor. Yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden 70 alan adaylar başarılı kabul ediliyor. 70 alamayan adayların sınava bir kez daha girme hakları var ancak iki sınavda da başarılı olamayan adayların yeniden eğitim almaları gerekiyor. Eğitim programlarına katılan adayların belgelerinin hazırlanması için ilgili eğitim kurumu, herhangi bir eğitim programına katılmayıp doğrudan sınava girecek adayların kendilerinin Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. İşyeri hekimliği belgesi alanların beş yılsonunda belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

1 Yorum var

  1. Mrb ben dr.doğan,asistan olarak görev yapıyorum.yarı zamanlı olarak iş yeri hekimliği yapmak istiyorum ama aklıma birşey takıldı.Acaba işyeri doktor için sigorta yatırmıyor sadece işe giriş muayenesi yada risk analizi yaptırmak istiyorsa,yani iş yeri hekimi yıllık değilde günlük hizmet verse faturasını nasıl kesecek?vergi dairesine kayıt açtırması mı gerekli?Sigortalı çalışıp o işletmeye işyeri hekimliği hzimeti veriyorsa zaten işletmenin bir çalışanı oluyor ama diğer türlü nasıl olacak bi türlü çözemedim…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir