Jön Türk Nasıl Olunur ?

Jön Türk Nasıl Olunur ? 19. yy. ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti içinde batı tarzı siyaset ve yaşam tarzını Türk kültürü ile birleştirip bir ideoloji haline getiren akımdır. Aslında kendilerine Genç Osmanlılar adını veren bu akıma Fransızca menşeili olarak genç yerine jön, Osmanlı yerine Türk ifadeleri kullanılarak jön Türk hareketi oluşmuştur.

Jön Türk hareketinin çıkış noktası Avrupa’daki benzer hareket ve akımlardır. Zira sair zamanlarda Avrupa’da kendilerine Jeunes diyen aşırılık yanlısı grupların dayandıkları köken ise 1789 Fransız İhtilaliydi. Fransız İhtilalinin sonucu olan hürriyet, özgürlük, milliyetçilik, halka dayalı yönetim biçimleri hızla yayılarak teokratik yönetimlere karşı tehdit oluşturmaya başladı. Bunun Türkiye’deki karşılığı ise kimilerince Jön Türk hareketi olarak değerlendirilmiştir. Ünlü Jön Türkler arasında Mustafa Fazıl Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi sayılabilmektedir.

Jön Türk olabilmek için Jön Türklerin savunduğu fikirlere sahip çıkmak gerekmektedir. Dolayısıyla Jön Türk nasıl olunur sorusu beraberinde aşağıdaki koşulları getirmiştir:

Jön Türk Nasıl Olunur ?

– Jön Türkler zamanın şartlarına göre katı teokrasiye karşı durmuşlardır. Dolayısıyla birçok Avrupa devletinde olduğu gibi Meşruti Monarşik bir yönetim arzulamışlardır. Bunun için yıllarca Avrupa Başkentlerinden meşrutiyeti savunan ve padişahı kötüleyen gizli yayımlar yaparak bunları Osmanlı devleti içine sokmuşlardır.

– Jön Türkler kültür, sanat, edebiyat ve yönetim tarzında tamamen Avrupalıdır. Ancak buna rağmen içlerinde görüş ayrılığı oluşmuştur. Zira Dr. Abdullah Cevdet’in savunduğu akım, tamamıyla batılı olmaktan yana iken, bazıları batının sadece kültürünü almaktan, bir başkaları ise sadece teknolojik açıdan batıyı taklit etmekten yanadır.

– Jön Türkler ağırlıklı olarak Adem-i Merkeziyetten yana bir tutum sergilemişlerdir. Adem-i Merkeziyet ülkenin tek bir merkezden yönetilmesini sakıncalı gören, bölgesel yönetimlere daha çok yetki verilmesini savunan bir görüştür. Mesela ülke içindeki azınlıkların kendi kendilerini yönetebilmeleri düşüncesi de buradan çıkmıştır. Bunda Jön Türk hareketi içinde ciddi bir ağırlıkları olan azınlık gruplarının etkisi vardır. Örneğin Ermeni Taşnak Sutyun örgütü Jön Türkler içinde ağırlığı olan bir gruptu.

– Jön Türk hareketi içinde yer alan bir başka grubun savunduğu fikir ise sonradan İttihat ve Terakki Cemiyetinin de savunacağı Türkçü bir eğilimdi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş temellerinde de etkili olmuştur.

Jön Türk hareketi İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması ve bir türlü iktidarı ele geçirmesi ile birlikte devlet yönetiminde etkili bir unsur oldu. Ta ki birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devletinin yenilip Milli Mücadele başlayana kadar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!