Milli Eğitim Bakanlığında V.H.K.İ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) Nasıl Olunur ?

Milli Eğitim Bakanlığında V.H.K.İ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) Nasıl Olunur ? Yine son zamanların meşhur devlet memurluklarından biri olan V.H.K.İ nin açılımı veri hazırlama ve kontrol işletmenidir. Direk bilgisayarla alakalı bir iş olan V.H.K.İ kadrosu, çalıştığı devlet kurumlarında, mevcut bilgileri bilgisayarlarda hazırlayan, amirine karşı bu konuda sorumlu olan ve vatandaşa da bu işlerde yardımcı olan bir kadrodur. Buna göre:

–  Bilgisayara veri girmek,
–  Özlük işlerinin takibi,
–  Kurum personelinin bilgilerinin takibi başlıca görevleridir.

Her bakanlığın veya genel müdürlüğün olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığının ’da V.H.K.İ ihtiyacı vardır. Yukarıda saydığımız işlerin aynısını veya benzerlerini yapacak olan M.E.B. V.H.K.İ sinin işi genelde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  okullarla veya çalışanlarla ilgili verileri tutmaktır. Ankara’da olduğu gibi taşrada da çalışma imkanı vardır. Tercih edilen yer KPSS puanına göre belli olur.

Milli Eğitim Bakanlığında V.H.K.İ olmak için adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

–  Türk vatandaşı olmak.
–  18 yaşını tamamlamış olmak,
–  Kamu haklarından mahrum bulunmamak
–  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
–  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
–  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Bu şartların ardından özel olarak mezun olunması gereken bölümler ise şunlardır:

–  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı,
–  Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
–  Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve
–  Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
–  Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
–  İnternet ve Ağ Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak.
–  Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.

Dikkat edilirse Milli Eğitim Bakanlığının istihdam ettiği V.H.K.İ kadrosu önlisans mezunlarından oluşmaktadır. Bu bölümlerden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylara KPSS B grubu puan gelir. Bu puana göre aday tercihlerini yapabilir.

Görüldüğü gibi genelde bilgisayar ve bilgisayar destekli bölümlerin ön lisanslarından personel alan V.H.K.İ kadrosu çalıştığı kurum içinde de yükselebilmesi mümkün olan ve kendini geliştirmeye en müsait mesleklerden birisidir.Maaş bazıları için tatmin edici görülmese de kanaat her maaştan iyidir.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir