PTT Genel Müdürlüğünde Memur Nasıl Olunur ?

PTT Genel Müdürlüğünde Memur Nasıl Olunur ? Açılımı Türkiye Posta, Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olan PTT’nin kuruluşu farklı isimlerle de olsa 1840’dır. Yıllarca ülkemizde posta, telefon ve telgraf üzerine hizmet vermiş olan bu kurum T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı bir Kamu iktisadi Teşekkülüdür. Zaman içinde çeşitli isim ve faaliyet değişiklikleri görmüş olan PTT’nin misyonu “Ülkenin her yerine ve her bölgesine ayrıca yurtdışına yapılacak her türlü posta ve iletişim hizmetini en güvenilir ve en modern şekilde yapmaktır.”

PTT Genel Müdürlüğünde çalışacak memurların yapacakları görevler genelde birimden birime değişiklik göstersede ağırlıklı olarak şubelerde gişede halkla iletişim halinde olarak başlamaktadır. Daha sonraki zamanlarda evrak ve özlük işleri kısmında da çalışma imkanı bulunmaktadır.

PTT Genel Müdürlüğünde Memur olmak isteyen adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

PTT Genel Müdürlüğünde Memur Nasıl Olunur ?Bu şartların ardından özel olarak mezun olunması gereken lisans bölümleri ise şunlardır:

–  Hukuk fakültesi,
–  Ekonomi, İktisat, İş idaresi ve iktisat, İşletme-iktisat
–  Ekonomi-yönetim bilimleri,
–  Ekonometri,
–  Çalışma Ekonomisi,
–  İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Kara Ulaştırma,
–  Muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri,
–  Maliye, Maliye-muhasebe,
–  Yönetim Bilimleri veya Yönetim Bilimleri Programları,
–  Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
–  Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
–  İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
–  Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
–  İşletme Yönetimi,
–  Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık ve Finansman,
–  Bankacılık ve Sigortacılık,
–  Gümrük İşletme,
–  Lojistik Yönetimi,

Ayrıca en son alımda Ankara için Grafik, Grafik Sanatlar bölümü, İstanbul için matematik, Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği,  Diyarbakır ve Antalya için Mimarlık bölümlerinden de memur alımı yapılmıştır.

Yukarıda saydığımız 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. Tercih dönemlerinde aldıkları KPSS P3 puanı ile ÖSYM üzerinden başvurular yapılabilmektedir. Puan sıralamasına göre de memur alımları olmaktadır. Ancak illa ki yukarıda sayılan bölümlerin hepsini kapsayacak alımlar olacak diye bir şart bulunmamaktadır. Bu yüzden alım dönemlerindeki ilanları takip ediniz.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir