Savunma Sanayi Başkanlığı Uzmanı Nasıl Olunur ?

Savunma Sanayi Başkanlığı Uzmanı Nasıl Olunur ? Savunma sanayi sektörü gelişmiş ülkelerin birçoğunda en önemli kurum ve kuruluşlar olarak bilinmektedir. Özellikle ordu teknolojisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yolunda elde edilmesi gereken araçların temini için kendi öz kaynaklarına ve kendi mühendisliklerine başvurmaları gelişmiş ülke imajı için çok mühim bir konudur. Başta A.B.D. olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve İsrail gibi devletler ulusal güvenlikleri söz konusu olduğunda bu sektör için kesenin ağzını açmaktadırlar. Yukarıda saydığımız devletlerin bir kısmı bunu özel sektör aracılığıyla yapsa da devlet kontrolünü muhakkak sıkı tutmaktadırlar.S avunma Sanayi Başkanlığının önce ki adı  Savunma Sanayi Müsteşarlığıdır. Ülkemizde ise savunma sanayine hamlesi maalesef çok geç başlamış hatta adı geçen müsteşarlık 1985 yılında kurulabilmiştir.

Ülkemizde ki Savunma Sanayi Başkanlığı kısaca Türkiye Cumhuriyeti devletinin sivil yapılı askeri tedarik ve ulusal savunma endüstrisini güçlendirmek için kurulmuştur. Savunma Sanayi Başkanlığı diğer ülkelerle yapılan savunma alanı araç gereçlerinin alımı, satımı modernizasyonu düzenler. Bunun yanında Türk mühendisliği ile yeni savunma araç gereçlerinin üretimi konularında da TÜBİTAK, ASELSAN gibi kuruluşlarla da ortak hareket eder. Bütün bunlardan dolayı görev yapılacak önemli bir kuruluştur.

Savunma Sanayi Başkanlığında çalışan uzmanların yapacakları vazife çok çeşitli olabilir. Mesela silah alımı yapılacak bir ülkenin eşdeğer temsilcileri ile görüşmek, Ar-Ge ve teknolojik faaliyetler ile ilgili çalışmak gibi çeşitli görevler bulunabilir. Ayrıca bunlar da kendi içinde çeşitli kısımlara ve uzmanlıklara ayrılabilir. Mesela Muhabere (haberleşme)  kısmı ayrı bir kısımken, insansız hava sistemleri kısmı ya da hava, kara, deniz sistemleri farklı farklı uzmanlık dallarıdır. Bu nedenle Uzman yardımcısı alımında çeşitli bölümlerden alım yapılır.Savunma Sanayi Başkanlığı Uzmanı Nasıl Olunur ?

Savunma Sanayi Başkanlığı  uzman olarak çalışmak isteyenlerde olması gereken bazı özellikler :

-İleri seviyede yabancı dil bilgisi (çoğu zaman tek dil dahi yetmiyor),
-Alanında uzmanlaşma (özellikle mühendislik ve teknik ağırlıklı bölümlerden mezun olanların mezun oldukları lisans programlarında kendini ispatlamaları gerekir)
-Ülkesini temsil etme özelliği

Tahmin edildiği üzere Uzman olmanın yolu uzman yardımcılığından geçmektedir. Bu nedenle, Savunma Sanayi Başkanlığı Uzman yardımcılığı sınavı açılmaktadır. Bu sınava katılmanın diğer devlet memurları gibi sabit koşullarından biri 657sayılı devlet memurları kanununun 48. Maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak. 35 yaşından gün almamak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamaktır. Artık herkesçe bilinen bu şartlardan sonra diğer koşullar:

–  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin Başkanlığın ihtiyacına göre belirlenen bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (son alımda bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, uçak mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinden alım yapılmıştır.)
–  KPSS (Kamu personel seçme sınavı) 1 bölümünden en az 85 puan almış olmak. Hukuk fakültesi mezunları KPSS79puan türünden en az 85 almalı.
–  KPDS (Kamu Personel Dil Sınavı)’den İngilizce alanında en az  (80) alınmış olmalı.
Bu şartları taşıyan herkes açılan sınava başvurabilir. Kurum KPSS sıralamasından en yüksekten başlayarak 4 katını yazılı sınava çağırır. Birçok kurumun aksine kurumun yaptığı sınav sadece sözlü sınav şeklindedir. Belli bir komisyonun karşısına çıkarak adayların bazı özellikleri ölçülür ve değerlendirmeye alınır. Sözlü sınavda göz önüne alınan özelliklerden bazıları:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,( mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi en çok üzerinde durulan konu a bendinde bahsedilen mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyidir. Buna 50 puan verilir. Diğer konular ise 10ar puandır. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek alandan başlayarak kuruma alınacak kişi sayısı kadar bir ölçeklendirme yapılır ve kazananlar listesi hazırlanır.

Kazanan uzman yardımcıları üç yıllık bir eğitime alınırlar.  Bu üç yılın ardından ise uzmanlık tezi yazmaları gerekmektedir. Personel ve eğitim daire başkanlığının kontrolünde bir tez konusu belirlenir. Herkesin bir tez danışmanı bulunur. Bir yıl içinde de tezin bitirilmesi gerekir. Uzman yardımcısı kurul karşısında tezin savunmasını yapar. Eğer tez kuruldan geçerse Uzmanlık için yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Tez yeterli görülmezse tezdeki eksiklikleri düzeltmesi ya da yeni bir tez yazması için uzman yardımcısına en fazla 6 ay ek süre verilir.

Yeterlilik sınavı ise görevlendirilecek komisyonun sözlü mülakatı şeklindedir. Burada sorulacak konular: Savunma ve güvenlik, Savunma tedarik sistemi, Güncel Türkiye ve uluslararası savunma sanayii, Savunma sanayii mevzuatı, Proje, sözleşme, tedarik zinciri, lojistik, sanayileşme, kalite-test ve sertifikasyon, teknoloji yönetimi gibi program yönetimine ilişkin konular, Başkanlığın görevleri, teşkilat yapısı, iç düzenleyici belgeler, personel ve protokol uygulamalarıdır. Buradan en az 70 alanlar başarılı sayılırlar.

Tez ve yeterlilik sınavını kazanan uzman yardımcısı son iki yıl içinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavından en az B seviyesinde puan alması ile birlikte uzman olmaya hak kazanır. Uzman yardımcısı iken yukarıda bahsi geçen aşamalardan birini geçemeyenler Savunma Sanayi Başkanlığı içinde uygun bir memuriyete yerleştirilir.

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir