Şehir Plancısı Nasıl Olunur ?

Şehir Plancısı Nasıl Olunur ? Şehir plancısı, şehirlerin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamak adına öneriler/projeler sunan ve bunları uygulamaya koyan uzman kişidir. Şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, günümüzde şehir plancılarının önemini bir kat daha arttırmış durumdadır. Şehirlerin düzgün ve planlı bir şekilde gelişmesi, çarpık kentleşmenin önüne geçebilmesi adına şehir plancısının önemli görevleri bulunmaktadır.

Şehir plancısının temel görevleri şunlardır;

– Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına, binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir
– Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin önerilerde bulunur.
– Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler,
– Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar, önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslakları çizer.
– Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve geçici plan raporlarını göz önüne alarak, şehrin gelişme durumuyla ilgili hesaplamalar yapar
– Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.Şehir Plancısı Nasıl Olunur ? Şehir plancısı olmak isteyen kişilerin en az lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir. Bunun için yüksek öğretim giriş sınavlarına katılmalarının ardından şehir ve bölge planlama bölümlerinin en az lisans düzeyinde üniversite öğrenimi tamamlamak zorundadırlar. Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıla çıkmaktadır.

Şehir plancısı mesleğine sahip kişiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Belediyeler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabildikleri gibi özel sektörde de iş bulabilir. Kamuda çalışmak isteyen adaylar KPSS sınavına katılmak ve ilgili sınavdan yeterli puanı almak zorundadır.

Şehir plancısı, büroda çalıştığı gibi şehir ve kırsal alanlarda arazi çalışmaları da yapmaktadır. Çeşitli incelemeler için seyahat etmesi gerekebilir. Çalışmaları sırasında jeoloji, harita, çevre ve inşaat mühendisleriyle, mimarlarla, teknik ressam, topograf, istatistikçi, sosyolog gibi meslek elemanlarıyla iletişim halindedir. Ayrıca yapılan projenin niteliğine göre Belediye başkanı, Belediye meclis üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri personeliyle ilişki kurar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehir plancıları, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabii teknik hizmetler sınıfı kapsamında çalışan memurlardır. Ayrıca şehir plancılarının özel sektörde de çalışabilmeleri oldukça mümkündür sektörde şehir plancılarına oldukça fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir