Türk Ulusal Ajansında Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur ?

Türk Ulusal Ajansında Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur ? Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı nam-ı diğer Ulusal Ajans hayat boyu öğrenme veya gençlik programlarından faydalanmış kişilerin bildiği bir kurum olmakla beraber ülkemizde yeterince tanınan bir kurum değil. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının – Erasmus, Leonardo, Comenius ve Grundtvig gibi hayatboyu öğrenme programları ile gençlik eylem planları- ülke içinde tanıtımını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurtiçinde değerlendirilmesi ve seçimini, AB Komisyonu tarafından yapılacak projelerin müracaatlarının derlenmesini ve ön değerlendirmelerinin yapılmasını gerçekleştiren, AB komisyonu ve üye ülkeler ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesini gerçekleştiren Ulusal Ajans uygulayıcı ve koordinatör birim olarak 2002 yılında kurulmuş.

Ulusal Ajansın bu kapsamda görevleri:

Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları ile yakın işbirliği sağlanması,

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye’deki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtılması ve bu amaçla gerekli insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi,

Çeşitli alanlarda küçük çaplı pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi,

Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması,

Proje önerilerini hazırlama konusunda başvuru sahiplerine ve finanse edilmek üzere seçilen proje önerilerinin uygulanması konusunda katılımcılara tavsiyede bulunulması ve gerekli olduğu takdirde bunların eğitilmesi,

Proje teklifleri ve diğer başvuruların kabul öncesi değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması,

Proje seçimi aşamasında ulusal karar organına ve AB Komisyonuna destek verilmesi,Türk Ulusal Ajansı Nedir ? Türk Ulusal Ajansında Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur ?

Türkiye’de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile gerekli sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulması,

Ayrılan fonların etkin yönetimi, Ulusal Ajans’a tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemin kurulması ve işletilmesi,

Programlar çerçevesinde seçilerek finanse edilen projelerin gelişiminin izlenmesi, tahsis edilen kaynakların kullanımına ilişkin teknik denetim yapılması, rapor istenmesi ve değerlendirilmesi.

Ulusal Ajans; hayat boyu öğrenme programı, gençlik programı ve destek birimleri genel koordinatörlükleri ile hukuk ve denetim birimlerinin başkanlığa bağlı olarak çalıştıkları bir kurum. Bu kurumda uzman olabilmek için öncelikle Kurum tarafından açılan uzman yardımcılığı sınavını kazanmak gerekiyor.

Uzman yardımcılığı sınavına başvurabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekli. Ayrıca sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk puana sahip olmak aranan diğer şartlardan. Yine kurum tarafından istenen KPSS puanına sahip olmak da sınava başvurabilmek için gereken şartlardan.

Sınava başvuru koşullarının taşıyan adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklanıyor. Yazılı sınavda mezun olunan alana göre sınav yapılmakta. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bir grup; iktisat, ekonomi, maliye, işletme ve ekonometri ayrı bir grup olarak değerlendiriliyor. Halkla ilişkiler, gazetecilik  ve sinema-radyo televizyon iletişim grubu olarak değerlendirilirken bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisleri bilişim grubu olarak değerlendiriliyor. Yine endüstri ve işletme mühendisliği ile hukuk da ayrı bir grup olarak değerlendiriliyor. Yazılı sınavda sınav sorularının 50%si alan bilgisinden, 25%si genel kültür ve genel yetenek sorularından, 15%si Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, 10%u ise Ulusal Ajansın görev alanına ait temel bilgilerden oluşuyor ve sınav test usulü gerçekleşiyor. Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere sıralanır ve boş pozisyon sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Her iki aşamadan da en az yetmiş puan alan adayların sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere boş kadro sayısı kadar kazanan belirlenir. Sınav sonuçları kurumun web sitesinde bildirilmektedir.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir