Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettişi Nasıl Olunur ?

Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettişi Nasıl Olunur ? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Cumhuriyetin ilk kuruluşlarından biri olarak 1938 yılında kurulmuş bir iktisadi devlet teşebbüsüdür. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kuruluş amacı ise birinci dünya savaşı sonrasında oluşan kıtlığa çareler bulmak içindir. TMO’nun temel görevleri hububatı fiyatlandırma, stoklama ve ödemedir. 233 saylı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlıdır ve çalışan personel bu kararnameye bağlı olarak sözleşmeli çalışır. TMO müfettişliği için ilk atılacak adım müfettiş yardımcılığı sınavına girmek için istenen şartları taşımaktır. Yani ilk adım müfettiş yardımcılığıdır. Sınav şartları şunlardır:

-Üniversitelerin dört yıllık Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler, Ziraat Fakültelerinden mezun olmak
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı şartları taşımaları,
-Sınav tarihinde 30 yaşını aşmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir),
-Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmalarına elverişli olmalı
-Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak ya da tecilli olması,
-Herhangi bir daire ve kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamakToprak Mahsulleri Ofisi Müfettişi Nasıl Olunur ?

Bu şartları taşıyan kişiler yazılı sınava başvurabilirler.

Yazılı sınav konuları:

Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca), Tarımsal ekonomi, Tarımsal coğrafya, Tarım Politikaları

Yazılı sınavın soru sayısı değişkenlik gösterebilir. Ancak yabancı dil ve diğer konuların ortalama puanı 65’in altında olmamalıdır. 65 puanı geçmiş adaylar sözlü sınava alınırlar.

Sözlü sınav konuları:

Yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleridir. Komisyon üyelerinin her birinin verdiği puanların ortalama 65 olması gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü puanı başarı ile veren adaylar arasında en yüksekten en düşüğe sıralama yapılır ve kuruma müfettiş yardımcısı olarak alınacak personel adedince bu sıralama devam ettirilir. Bu listeye giren adaylar müfettiş yardımcısı olarak TMO’da vazifelerine başlarlar.

 Müfettiş yardımcıları bu süreçte teftiş kurulu başkanlığında çalışmaya başlarlar. Mevcut müfettişlerle birlikte yapacakları işi öğrenirler. Yabancı dillerini geliştirirler. Tüm bu konularla alakalı eğitimler alırlar. 3 yıl süren bu dönemin üçüncü senesinde müfettişlerle birlikte teftişlere katılabilirler. 3 senenin sonunda müfettiş olabilmek için yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınav konuları: Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama, Muhasebe ile Teftiş, inceleme ve Soruşturma Yöntemleridir. Bu sınavdan 65 almak gerekmektedir.

Sözlü sınav ise aynı konulardan yapılır ve sözlü sınavda da 65 alınması gerekir. Ayrıca danışmanı olan müfettişin notu gibi durumlarında etkili olduğu bu süreç sonucunda müfettiş olarak göreve devam edilebilir.

 Müfettişlerin görevleri:

-Müdürlükçe tespit edilecek yöntemle teftiş, soruşturma, inceleme ve araştırma yapmak
-Teftiş edilen birimlerin yönetici ve personeli hakkında görüşlerini belirten,
-Personel Denetleme Raporu düzenlemek,
-Başkanlıkça hazırlanmış olan program çerçevesinde yanında görevlendirilen Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmelerini, mesleki nitelik ve davranış kazanmalarını sağlamaya çalışmak olarak sıralanabilir.

Okumak İster misiniz ?

Veteriner Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ?

Veteriner Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ? Türkiye gibi ekonomisi ciddi bir biçimde hayvancılığa dayalı ülkelerde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir