TSE Uzmanı Nasıl Olunur ?

Türk Standartları Enstitüsü 1960 yılında kurulmuş bir kurumdur. Kuruluş amacı her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. TSE UZmanı Nasıl Olunur? bu yazımızda bu konu hakkında bilgiler bulunmaktadır.

TSE uzmanlığı diğer kamu kurum uzmanlıklarında olduğu gibi uzman yardımcılığı ile başlayan bir süreçtir. TSE uzmanlarının görevleri kısacası şunlardır:

– Enstitünün faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için; gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak
– Yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak,
– İnceleme ve araştırmaları sonucunda tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi konusunda bağlı olduğu birime önerilerde bulunmak, belirlenen görüş doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

TSE Uzmanı Nasıl Olunur ?

TSE uzmanı nasıl olunur sorusunda verilebilecek ilk cevap uzman yardımcılığı sınavına girmek için istenen şartları sağlamaktır.
Bu şartlar aşağıda ki şekilde maddeler halinde  sıralanabilmekle birlikte Kurum tarafından çıkılan güncel TSE Uzman Yardımcılığı ilanlarında değişiklik gösterebilmektedir.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
– Sınavın yapıldığı yıl 35 yaşını doldurmamış olmak
– Makine Mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, kimya mühendisliği, ziraat mühendisliği, kimya bölümü, fizik bölümü, hukuk fakültesi, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, ekonometri, metalürji mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. Tabi bazı sınav ilanlarında bu bölümlerden birinden veya ikisinden alım yapabileceği gibi hepsinden de alım yapılabilir. Bazen bu bölümler haricinde de alım yapabilmektedir. Ancak genel olarak istihdam ettiği bölümler bu şekildedir.
– Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak
– İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, ekonometri mezunlarından KPSS 65, Hukuk fakültesi mezunlarından KPSS103, geri kalan bölümlerden KPSS 7 puan türünden en az 70 puan almak.
Bu şartları taşıyan adaylar kurumun takdirine göre sadece yazılı sınav, sadece sözlü sınav ya da hem yazılı hem de sözlü sınava alınabilir. Genelde sadece sözlü sınavla eleman alan TSE’nin tüm sınavlarını açıklayalım.

TSE Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları:

Genel kültür ve genel yetenek, mezun olunan bölüme özgü konular (İİBF mezunları için hukuk, iktisat, maliye, diğer bölümler için kendi alan konuları), TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler. Soru sayısı sınavdan sınava farklılık gösterebilir. Puanı en yüksekten başlamak üzere, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının en fazla dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınav konuları: Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (mezun olunan alan konuları), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi konulardır. Mezun olunan bölüm konuları kısmı elli puan diğerleri onar puan olarak değerlendirilir. 70 alan adaylar başarılı sayılır.

* Ancak bu konuların yanında ilanda belirtilen konular daha önemlidir ve bizim sitemizde yayınladığımız konulardan farklılık gösterebilmektedir.

Eğer sadece yazılı ile alınırsa yazılı puanları en yüksekten en düşüğe sıralanıp alınacak kişi sayısında aday sınavı kazanmış sayılır. Eğer sadece sözlü sınavla alınacaksa aynı şekilde en yüksekten en düşüğe sıralanıp personeller alınır. İki sınavda uygulanırsa aritmetik ortalaması alınır. Buna göre taban puanın 70 olması gerekir. Aynı şekilde en yüksekten en düşüğe sıralama yapılır.

Bu aşamalardan başarıyla geçen aday sınavı kazanmış sayılır ve uzman yardımcısı unvanını alır. Uzman yardımcıları üç yıl boyunca belli eğitimlerden geçerler, yapacakları işi öğrenirler. Ayrıca yabancı dil eğitimleri alırlar. Uzman yardımcılarının uzmanlığa atanmaları için belirli yeterlilik sınavlarından geçmeleri gerekir.

İlk aşama tez yazımıdır. Danışmanı olan uzmanın gözetiminde belli bir tez konusu hazırlayan uzman yardımcısı iki yıl içinde bu tezi bitirmeli ve iki yılın sonunda tezini oluşturulan kurul önünde savunmalıdır. 100 puan üzerinden 70 puan alan uzman yardımcısı başarılı sayılır.

İkinci aşama yeterlilik sınavıdır. Yeterlilik sınavı genelde kurum mevzuatı ile ilgili konulardan yapılmaktadır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 alınması gerekmektedir.

Üçüncü aşama yabancı dil şartını yerine getirmektir. Bu iki yıl boyunca KPDS’den C (70-80) düzeyinde puan almaları gerekmektedir.

Bu şartları yerine adaylar Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı olarak göreve başlarlar. Söz konusu personel alımlarıyla ilgili  Mevzuat değişikliğini kontrol etmek için TSE Personel Yönetmeliğine göz atmanızı öneririz.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir