Ziraat Bankası Servis Görevlisi Nasıl Olunur ?

Ziraat Bankası Servis Görevlisi Nasıl Olunur ? Servis görevlisi pozisyonu bankalarda en küçük dereceli görevlidir. İlk işe başladığında gişede çalışan servis görevlisi daha sonraki zamanlarda operasyon asistanı vazifesine çıkabilir. Zamanla daha üst mevkilerde de çalışma imkânı bulabilmektedir. Servis görevlisi genel olarak bankanın satış, banka ürünlerinin operasyonu vazifesini yapmaktadır. Sözleşmeli olarak çalışmasına rağmen çalışacağı kurum olan Ziraat Bankası devlete ait bir kurumdur. Yani personel idari konularda 657 Devlet Memurları Kanununa tabidir. Ancak özlük hakları olarak yaptığı sözleşmeye tabi olarak çalışır.

Ziraat Bankası servis görevlisi olabilmenin belli şartları vardır. Bunları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

– Üniversitelerin ve yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak
– Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,Ziraat Bankası Servis Görevlisi Nasıl Olunur ?


–  Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
–  Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
–  Başvurduğu tarihte 30 yaşını aşmamış olmak.(Sınav ilanında detay belirtilmektedir.)
Genel olarak birçok devlet kurumunun istediği şartlar olan yukarıdaki maddeleri sağlayan herkes Ziraat Bankası Servis Görevlisi sınavına başvurabilir. Her aday ancak bir tane il seçebilir. Sınavlara da seçilen ilde girilebilmektedir. Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki tanedir.

Yazılı sınav 100 sorudan oluşmakta, 120 dk süre verilmektedir. Bu 100 sorunun 30’u genel yetenek, 30’u genel kültür, 40’ı alan bilgisinden çıkmaktadır. Alan bilgisinden kasıt İktisat, Hukuk ve Genel Muhasebedir. 60 puanı geçenler başarılı sayılacak ve mülakat sınavına alınacaklardır(2012 sonrası için güncel ilanda yazanları dikkate alınız).

Mülakat sınavında alan bilgisinden, diksiyona, bankacılık kanunundan, genel kültüre kadar birçok konudan soru sorulabilir. Burada asıl amaç dış görünüş, diksiyon ve kendine güven konularında sınanmaktır. Mülakat sınavında minimum 60 puan almak gerekmektedir. Mülakat sırasında heyecanınıza yenik düşmeden düzgün diksiyonla cevap verebildiğiniz sorulara cevap verirsiniz.

Yazılı sınav ve mülakat sınavının aritmetik ortalaması alınır ve en yüksekten en düşüğe sıralama yapılır. İhtiyaç kadar kişi sınavı kazandı sayılır. Artık servis görevlisi olarak işe başlayabilirsiniz. Unutmadan şunu da söylemek gerekir ki başvurduğumuz ilin merkezinde çalışacağız diye bir kural yoktur. İlçelere de atama yapılabilir.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi sınavlarında banka günün koşullarına şartlarına göre düzenlemeler yapabilmektedir. Bu sebeple sınav ilanını detaylıca okumanız önemlidir.

*Dipnot: Ziraat Bankası‘nın temellerinin Osmanlı zamanındaki Mithat Paşa’nın kurduğu menafi sandıklarına dayandığı söylenir.

One comment

  1. sınav sorularını bulabileceğimiz bir kaynak önerebilir misiniz acaba?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!