Komünist Nasıl Olunur ?

Komünist Nasıl Olunur ? Komünizmin tarihi farklı isimlerle de olsa benzer mantık çerçevesinde hayli geçmişe dayanmaktadır. Eski İran’da da günümüz komünizmine benzer bazı sistem ve düşünce tipleri ortaya çıkmıştı. Modern komünizm ise 19. yy.’da Karl Marx ve Frederick Engels’in birlikte yazmış oldukları Das Kapital ile birlikte ortaya çıkmış ve sosyalist enternasyonellerle evrensellik kazanmış bir ideoloji olarak günümüze kadar devam etmiştir. İçinde ekonomik, siyasi, sosyal, içtimaı birçok alana ilişkin teoriler barındıran Komünizm toplumların geçirdikleri birçok yenilik ve toplum sistemlerinin en sonuncusu ve olacağı kesin olan en son toplum biçimidir.

Unutulmamalıdır ki komünizmin oluşması için Dünyada devletlerin sosyalist yapılara bürünmesi ve ardından bu sınırların kalkarak tek bir dünya proletaryasının yani Komünizmin kurulmasıdır.

Sosyalizm her ne kadar bazı devletler tarafından yarım da olsa hayata geçirilmiştir. Ancak belli düşünürler tarafından komünizm bir ütopya olarak kabul edilmektedir.. Zira dünyadaki tüm devletlerin bir gün sosyalist yönetimlere kavuşması ve ardından bu devletlerin birleşmesi birçok siyaset bilimcisi tarafından imkansız görülmektedir. Komünizme ulaşmak için atılan ilk adımlar Rusya’daki Ekim devrimi ve ardından Çin, Küba ve sair bazı ülkelerdeki sosyalist devrimlerdir. Ancak bu sosyalizm denemelerinin birçoğu da başarısızlığa ulaşmıştır.

İŞKUR’a Üye Nasıl OlunurKomünist olmanın temel şartları komünizmin gerektirdiklerine bağlı olmaktan geçer. Bunlara kısaca bakacak olursak:

–  Komünizmde özel mülkiyete yer yoktur. Şahısların özel mülkiyet olarak gördükleri toplumun ortak malıdır. Ayrıca özel teşebbüs diye  bir şey de yoktur. Her şey devletin kontrolündedir ve devlet denilen olguda zaten halkın kolektif malıdır.
–  Komünizmde devletler yoktur. Tek bir devlet vardır.
–  Komünizmde sınıf farklılıkları yoktur.
–  Sınıf farklılıklarının olmaması beraberinde eşitliği de getirir. Dolayısıyla komünizmde herkes (devlet başkanından sokaktaki çöpçüye kadar)  yaşama standardı da dâhil olmak üzere eşit haklara sahiptir.
–  Komünizmde nasıl sınıf farklılıkları yoksa ırksal farklılıklar da yoktur. Yani ırk, dil, din, mezhep gibi farklılıklara komünist dünyada yer yoktur. Bunun sonucu olarak ırksal ve dinsel milliyetçiliğe de yer yoktur.
–  Komünizmde bilim her şeyin önündedir. Yaşamın ve dünyanın tek gerçeği bilimdir. Bilime aykırı her şey (din bile olsa) hurafedir.

Bu fikirler komünizmin temelini oluşturur ve bu fikirleri benimseyip dünya görüşü yapanlar komünist olarak adlandırılır.Ancak bu kısa bilgileri edinmek komünist olmaya yetmez diye düşünüyoruz. Eski bir MİT müsteşarının hep televole izlesem ben de komünist olurum demesi gibi aslında hayatın getirdiklerini de hesaba katarak verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. İster komünist olun, ister kapitalist, insani duygularınızı ve sağlığınızı kaybetmemeniz dileğiyle.

NasılOlunur.Net “düşünce akımları araştırma servisi” bildirdi.

Okumak İster misiniz ?

Vampir Nasıl Olunur ?

Vampir Nasıl Olunur ? NasilOlunur.Net heyecan verici konular kuşağından hepinize merhaba. Vampirler gerçekten var mı, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir