Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Redaktör Nasıl Olunur ?

Redaktör Nasıl Olunur ? Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü devletin her türlü, basın, haber alma, iletişim işlerini yürüten, kuruluşu 1920′ lere kadar giden bir kurumdur. Özellikle 1940’lı yıllarda ve doğu Avrupa ülkelerinde bakanlık seviyesindedir.

Genel Müdürlüğün görevlerinden bazıları şunlardır:

– Yurtiçinden ve yurtdışından gelen bilgi ve belgeleri gerekli tetkiklerden sonra ulaşması gereken yerlere ulaştırmak.
– Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının işlerini kolaylaştırmak,
– Hükümete ait enformasyon faaliyetlerini devam ettirmek,

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğündeki redaktör kadrosunun başlıca görevi gelen ve giden verilerin tashihi, düzenlenmesi ve dil bilgisine uydurulmasıdır. Bu konu ile ilgili Redaktör Nasıl Olunur ?  başlığımızdaki içeriği inceleyebilirsiniz.Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Redaktör Nasıl Olunur ?

Genel Müdürlük Personeli olabilmeniz için bazı şartlar bulunmaktadır ;

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise şunlardır:

Bu yazı fikir vermesi amacıyla yazılmıştır. güncel başvuru koşulları için ise lütfen ilgili kuruluşa danışınız. başvuru koşulları değişebilmektedir.

– Türk Dili ve Edebiyatı
– Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
– Türkçe Öğretmenliği
Her hangi bir lisans bölümünden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylara KPSS B grubu puan gelir. Bu puana göre aday tercihlerini yapabilir.

Bu yazı fikir vermesi amacıyla yazılmıştır. Güncel başvuru koşulları için ise lütfen ilgili kuruluşa danışınız. Başvuru koşulları değişebilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!