Beşiktaş Jimnastik Kulübü Üyesi Nasıl Olunur ?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Üyesi Nasıl Olunur ? 1903 yılında kurulan ve ilk tescil edilen Kulüp olması nedeniyle armasında Ay-Yıldız taşıma hakkına sahip tek kulüp olma özelliğini taşıyan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüpleri ile birlikte 3 büyükleri oluşturuyor.  Ancak Beşiktaş yalnızca futboldan beslenen ve futbolu besleyen bir takım değil. Futbolun yanı sıra basketbol, hentbol, voleybol, atletizm, jimnastik, boks, kürek gibi bedensel branşların yanı sıra briç, satranç gibi zihinsel sporları da destekliyor.

Üye olabilmek için gerekenlere gelince:

Öncelikle her spor kulübüne üye olma koşullarından olan fiil ehliyetine sahip olmak ve 18 (on sekiz) yaşını doldurmak aranan ilk şartlardan. Ayrıca, BJK sevgisi taşıyan ve kulübün değerlerine saygılı gerçek kişilerin üye olabileceği kulüp tüzüğünde belirtilmiş. Ancak;

– Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,
– Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı ve diğer suçlardan (bilinçli taksirli suçlar dışındaki taksirli suçlar hariç) birinden dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlar,
– Kendi isteğiyle ayrılmış veya üyelikten çıkarılmış olanlar,
– Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile lisanslı sporcu veya görevli olanlar

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne üye olamıyorlar. Ayrıca, Türkiye profesyonel spor liglerindeki takımlara üye olan, bu takımlar ve/veya iştirakleri ile ortaklıkları bulunan mevcut üyelerin üyelik haklarından faydalanmaları mümkün değil.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Üyesi Nasıl Olunur ?

Üyelik başvuruları; her yıl biri 01 Mart – 31 Mayıs, diğeri 01 Ağustos – 31 Ekim tarihleri arasında olmak üzere, iki ayrı dönemde yapılıyor ve değerlendiriliyor. Üyelik başvurusu için yukarıda anılan özellikleri taşıyanların kulüp tarafından hazırlanan ve linki aşağıda verilen üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurması gerekli. Doldurulan formun 5 yılını doldurmuş 2 üyeye imzalatılarak, başvurudan en fazla 3 (üç) ay önceki tarihi taşıyan noter tasdikli nüfus cüzdan sureti, ikametgâh, adli sicil belgesi ve son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte bir dosya halinde kulüp Genel Sekreterliği’ne verilmesi başvuru işlemlerinin tamamlanması için yeterli.

Evrakların tesliminden sonraki süreç, Kulüp içerisinde yürütülen işlemlerden oluşuyor. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelik başvuru formunu bir hafta içinde Seçme ve Sicil Kurulu’na iletiyor. Seçme ve Sicil Kurulu, başvuru ve eklerini, tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını araştırarak, kulüp binasında 10 (on) gün süre ile askıya çıkarıp, kulübün resmi internet sitesinde de duyuruyor. Gerektiğinde adayla sözlü görüşme yaparak, adı geçen hakkında yapacağı inceleme sonucunu, başvurusuna karşılık olarak bildirilmek üzere 15 (on beş) gün içinde Yönetim Kurulu’na bildiriyor. Başvurular, Genel Sekreterliğe yapılan başvuru tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde karara bağlanıyor ve sonuç ilgili kişiye, kulüpte kayıtlı iletişim bilgilerine göre yapılan bildirimler yoluyla bildiriliyor. Burada belirtilmesi gereken nokta Yönetim Kurulu’nun vereceği karar kesin olduğu.

Kulübe üyeliği bildirilen kişilerin giriş ücreti ve o yıla ait aidat yükümlülüğünü 30 (otuz) gün içinde yerine getirmesi gerekli.  Süresi içinde giriş ücreti ve aidat yükümlülüğünü yerine getiren üyenin dosyası, Seçme ve Sicil Kurulu’na gönderilerek, kayıt defterine işleniyor.

Bununla birlikte, Kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarında en az 5 (beş) yıl lisanslı amatör sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda kulübü temsil etmiş ve sporu kulüpte bırakmış sporcular, giriş ücretinin yarısını ödeyerek; ulusal ve uluslararası yarışmalarda, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler giriş ücreti ödemeksizin kulübe üye olabilme hakkına sahip. Ayrıca, Kulüpte en az 3 (üç) yıllık üyelik süresini dolduran üyelerin (vefat edenler dâhil), eş ve 25 (yirmi beş) yaşını doldurmamış çocukları, giriş ücretinin yarısını ödeyerek üye olabiliyorlar.

Kulübün üyelik giriş ücreti 1.200 TL, yıllık aidatları ise 120 TL olarak belirlenmiş. Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri mevcut. Tabi ki bu bilgi dahil tüm bilgilerin güncelliğini ilgili kurumdan yani klüpten öğrenmeniz gerekir.

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü Üyelik Başvuru Formu” için www.bjk.com.tr/tr/cms/uyelik/5/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!