Cumhurbaşkanı Nasıl Olunur ?

Cumhurbaşkanı Nasıl Olunur ? Cumhurbaşkanı kavramı Cumhuriyet rejiminin hüküm sürdüğü ve yürütmenin başbakan ve bakanlar kurulu sorumluluğunda olduğu yönetimlerde devletin ve milletin birliğini temsil eden en üst düzey yöneticidir. Devletin başıdır. Ülkemizde Cumhuriyet rejiminin ilan edilmesiyle birlikte hayat bulan cumhurbaşkanlığı kurumu günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ardından 10 cumhurbaşkanı daha seçilmiştir. Forsu 17 yıldızdan oluşur. Bunlar tarihte kurulmuş 16 büyük Türk imparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir. Ülkemizde yetkileri çoğu zaman tartışma konusu olan cumhurbaşkanlığının sorumlulukları şu şekildedir:

Yasaları yayınlamak, Meclisten geçmiş yasaları tekrar meclise geri göndermek, Anayasa değişikliğine ilişkin yasaları halkoylamasına sunmak, Başbakanı atamak, istifasını kabul etmek, Bakanları atamak, TSK’ne başkomutan olarak liderlik etmek, Genelkurmay başkanının atamasını yapmak, Milli güvenlik kurulunu toplamak ve başkanlık etmek, üniversite rektörlerini atamak, Anayasa mahkemesi üyelerini atamak, Yargıtay cumhuriyet başsavcısını atamak gibi. Ancak ağırlıklı olarak Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı yabancı ülkelerde Türkiye cumhuriyetinin temsil eder. Yabancı devlet başkanlarını karşılar.Cumhurbaşkanı Nasıl Olunur ?

Cumhurbaşkanı olmanın da aynı milletvekili olmak yada başbakan olmak gibi bazı şartları vardır. 2007 yılındaki değişiklikle cumhurbaşkanının seçilmesi büyük oranda değişmiştir. Anayasanın 102. Maddesine göre 5 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı adayının 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış olması, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından yada dışından yukarıda özellikler taşıyan ve yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile herkes aday olabilir. Daha önceden meclis üyelerinin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı 2007 yılındaki düzenleme ile artık halkoyuyla seçilecektir. Buna göre geçerli oyların salt çoğunluğu alan kişi cumhurbaşkanı olmuş olur. Salt çoğunluktan kasıt oyların yarıdan bir fazlasının alınmasıdır. Ancak bu sağlanamazsa bir sonraki Pazar günü en fazla oy alan iki aday yarışırlar ve en fazla oy alan kişi cumhurbaşkanı seçilir.

Cumhurbaşkanı olmanın kanuni sınırlamaları yanında sosyolojik olarak da belli kriterler gerekir. Bu kriterler yazılı olmasa bile millet vicdanında yankı bulmuştur. Örneğin Cumhurbaşkanının halkına yakın ve sert devlet imajını daha da gülümseyen bir tarzda sunmalı, buna mukabil devlet ciddiyetini elinden bırakmamalı, dış dünyaya karşı Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletini en iyi ve en onurlu şekilde temsil etmeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğunu da hiçbir şekilde unutmayarak bu konuda kendini yetiştirmeli, milletin ve devletin başı olması hasebiyle ülke içinde olan yada olacak her türlü menfur olaya karşı birlik ve beraberliğin simgesi olmalıdır(Bunlar tamamen bizim yorumlarımız. Böyle bir kural ya da zorunluluk, dediğimiz gibi, yok)

Eğer en az kırk yaşında iseniz, Yüksekokul mezunu iseniz, milletvekili seçilme kriterlerine uyuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20 tane tanıdığınız varsa sizde cumhurbaşkanlığına aday olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!