Devlet Gelir Uzmanı Nasıl Olunur ?

Devlet Gelir Uzmanı Nasıl Olunur ?Öncelikle bu yazıda yer alan bilgilerin güncelliğini yitirmiş olup olmadığını lütfen ilgili resmi kanallardan da teyit ediniz. Devlet gelir uzmanının tanımı ve bu uzmanların ne iş yaptıklarını anlatarak başlayabiliriz. Aynı gelir uzmanlığı gibi Devlet Gelir Uzmanlığına da Gelir Uzman Yardımcısı olarak başlanır. Gelir uzmanından ciddi farklılıklar taşıyan bu statünün en temel özelliği taşra da değil Ankara’da çalışmasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak çalışan Devlet Gelir Uzman ve Uzman Yardımcılarının Devlet Gelir Uzmanı Yönetmeliğine göre temel görevleri, vergi incelemesi haricinde her türlü inceleme, mali ekonomik analiz, ve araştırmalar yapmak, vergi teorisi ve vergi politikaları konularında bilimsel araştırma ve etüdler yapmak, tasarılar hazırlamak ve benzeri incelemelerde bulunmak, başkanlık personelinin mesleki
alanda yetişme ve yükselmelerini sağlayıcı konferans, kurs, seminerler yapmak olarak sayılabilir. Gelir uzmanlığına göre vergi mevzuunda daha analitik çalışacak olan Devlet gelir uzmanlarının ayrıca yabancı ülkelere yapılan sunum vb. durumlarda ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Devlet gelir uzmanı olabilmenin ilk şartı 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, ,iktisat, işletme, iktisadi idari bilimler fakülteleri, dört yıllık mühendislik fakülteleri, matematik ve istatistik ile bunlara denkliği YÖK tarafından onanmış fakültelerden mezun olmak. Burada şunu açıkça söylemek gerekir ki yukarıda saydığımız bölümlerden her sene muhakkak alım yapılacak diye bir şey yok. Başkanlık hangi bölüm mezunundan ne kadar ihtiyacı varsa bunu bakanlığa bildirir ve alım ona göre yapılır. Örneğin iki sene üst üste matematik mezunu hiç ihtiyaç olmayabilir. Buna mükabil İİBF mezunu ihtiyacının diğer bölümlere göre daha fazla olduğu gerçeği aşikardır. Eğer bu bölümlerden mezun iseniz ve Maliye bakanlığı Gelir idaresi başkanlığı Devlet gelir uzmanı alımına çıktı ise artık özel şartlara uymanız gerekir. Alımın yani sınavın açıklanması ile birlikte özel şartlarda belli olacaktır.Devlet Gelir Uzmanı Nasıl Olunur ?Bazı özel şartlar sınavdan sınava değişse de genel olarak aynıdır. Örneğin birincisi 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak lazım. Bu şartlar herkesin bildiği devlet memuru olacak herkesin taşıması gereken şartlardır. İkincisi ise sınav tarihi itibarıyla 35. yaşını aşmamış olmak gerekmektedir. Üçüncüsü –erkekler için- askerlikle ilişkisi olmamaktır. Bunu şöyle anlayabiliriz. Ya askerliğinizi yapmış olmanız, ya askerlikten muaf olmanız yada askerliğinizin tecilli olması gerekmektedir. En önemli şart –eğer İİBF ve Hukuk mezunu iseniz- KPSS(Kamu Personel Seçme Sınavı) 49 puan türünden 75, Mühendislik, matematik ve istatistik mezunu iseniz KPSS 4 puan türünden en az 70 almanı gerekir.  KPSS 49 puan türü Genel yetenek, genel kültür, yabancı dil, hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe sorularının yapılması ile alınırken, KPSS 4 puan türü için Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil sorularının yapılması yetecektir.  KPSS puanı yukarıda bahsedilen taban puanların üstünde ise sınava alınacak kişi sayısı adedince bir sıralama yapılır. Sıralamada listeye girerseniz sınava girmeye hak kazanırsınız.

Devlet Gelir Uzmanı sınavı ise ;

  1. Yazılı sınav,
  2. Sözlü sınav (mülakat),

Olmak üzere iki aşamadır. Yazılı sınavda İİBF ve hukuk mezunları için Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi, Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap konularından sorular bulunur. Mühendislik mezunları için Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Genel yetenek ve genel kültür, İşletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, web tabanlı uygulama geliştirme, network konularından, istatistik ve matematik mezunları için Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Genel yetenek ve genel kültür, İstatistik bölümüne ilişkin konulardan sorular sorulur. Unutulmamalıdır ki yabancı dil soruları da yazılı sınav konuları içindedir.  100 sorudan oluşan bu sınavdan 70 tam puan alanlar sıralama yapılır ve sıralamaya girenler mülakat sınavına çağırılır. Mülakatta asıl bakılan ise yazılı sınav konularına olan hakimiyeti, muhakeme gücü, genel kültür bilgisi, diksiyonu, mesleğe layık olup olmadığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı açıklığıdır. Burada asıl önemli olan yazılı sınav konuları ile ilgili sorulan sorulara doğru cevaplar vermektir. Zira mülakat puanının yarısını bu başlık teşkil eder.

Mülakatın sonuçlanması ile birlikte yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınır ve puanlar sıralamaya konulur. Sıralamada alınacak personele kadar olan herkes devlet gelir uzman yardımcılığını kazanmıştır.

Devlet gelir uzman yardımcıları Başkanlığın ana hizmet birimlerinden en az ikisinde 6 ay süre ile çalıştırılır. Ayrıca vergi dairelerinde 2 – 4 ay arası görevlendirilirler.

Devlet gelir uzman yardımcılarının uzman olmaları için ilk yapacakları şey belirledikleri bir konu hakkında tez yazmaktır. 18 ay içinde bitirmeleri gereken tezin kabul edilmesiyle yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki kısımdır. Yazılı sınav konuları 3 grup halinde genelde çalıştığı yer ile alakalı yönetmelik, kanun ve prosedürlerden oluşur. Her gruptan en az 50 alınması ortalamanın ise 70 olması gerekir.   Sözlü sınav ise yine yazılı sınav konularından yapılır. Aynı şekilde ortalamasının 70 olması gerekir. Son olarak Uzman yardımcısı olarak çalıştıkları dönemde KPDS (Kamu Personel Dil sınavı)’den en az C seviyesinde bir puan alınması gerekmektedir. Tez yazmak ile başlayan, sınavlarla devam eden ve İngilizce dil puanının alınmasıyla süren bu süreç başarı ile verildiği takdirde Devlet Gelir Uzmanı olursunuz.

Devlet gelir uzmanlığının en çok ilgi çeken kısmı ise yurt dışında eğitim olanaklarının sair uzmanlıklara göre daha kolay olacağıdır.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir