Eczacı Nasıl Olunur ?

Eczacı Nasıl Olunur ? Eczacılık Fakülteleri ve Eczacılık hakkında bir çok bilgiye bu yazımızda ulaşabileceksiniz. Eskiden bitkileri döverek elde edilen ilaçlar bugün ilaç endüstrisi sayesinde laboratuvarlarda test edilip, fabrikalarda üretiliyor. Doktorlar tarafından hastalara hastalıklarını iyileştirmesi için reçeteye yazılan ilaçların temini ise eczacılar tarafından sağlanıyor.

Eczacılığın babası İ.Ö. 130-200 yılları arasında yaşamış ünlü Bergamalı hekim Galenos’tur. Eczacılıkla ilgili eski belgeler papirüs üzerine yazılmış “Papyrus Ebers”tir. Bu belgelerde M.Ö.1500’lü yılların ikinci yarısından itibaren eski Mısırlıların günümüzde de bilinen doğal kaynaklı birçok ilacı bildiği yazmakta; 800 formül ve 700 ayrı ilaçtan söz edilmektedir. Dünyada bilinen ilk eczaneler 1100’lü yıllarda Napoli ve Paris’tedir. Osmanlı’da ise özel eczaneler 1800’lü yıllardan itibaren açılmaya başlanmıştır.

Eczacı Nasıl Olunur ?

Eczacı olabilmek için öncelikle ülkemizde Hacettepe, Marmara, Ege, İstanbul, Atatürk, Mersin Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitenin Eczacılık Fakültesinde verilen 5 yıllık eğitimi başarı ile tamamlamak gerekiyor. Sayısal ağırlıklı alandan öğrenci alan bu fakültelerde kimya, biyoloji gibi temel derslerin yanı sıra fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel sağlık dersleri ile ilaçların vücut üzerindeki etkileriyle ilgili farmakoloji, bitkisel-hayvansal ilaç hammaddeleriyle ilgili farmakognozi, ilaçların üretim teknikleriyle ilgili farmasötik teknoloji, ilaçların hammaddelerinin sentezlenmesiyle ilgili farmasötik kimya derslerinden oluşan eczacılık dersleri verilmektedir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler eczacı unvanını alırlar. Bu sayede eczacılar; reçetelerde istenen ilaçların müşteriye satılması, hazırlanması istenen ilaçların hazırlanması, ilaçların kullanılması ile ilgili müşterilere bilgi verilmesi ve ilaçlarla ilgili satış, stok, vb. tüm kayıtların tutulması gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Eczacılar kendilerine ait özel eczaneler açabilecekleri gibi laboratuvarlarda, ecza depolarında, ilaç endüstrisinde, hastane eczanelerinde, kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, SGK, vb) ya da akademisyen olarak üniversitelerde görev yapabilirler.

Kamu kuruluşlarında eczacılar eczacı, eczacı müfettiş gibi unvanlarla çalışabilirler. Atamalar kura ile yapılabilmekle beraber, değişen yönetmelik veya kararnameleri takip etmeniz gerekmektedir.

Özel Eczane Nasıl Açılır ?

Kendi özel eczanesini açmak isteyen eczacılar içinse aşağıda yazılı evrak ve belgeleri temin ederek eczanelerini açmak istedikleri ilin  İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir:

a) Nüfus cüzdanı sureti,
b)Eczacılık diploması,
c) Eczacılığa engel mahkûmiyetinin bulunmadığına dair adli belge,
d) Biyografi,
e) Mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman tabip raporu,
f) 4×6 cm boyutlarında 4 adet fotoğraf,
g) Eczane yapılacak yerin krokisi ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Bölge Eczacı Odası ile İl Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor,

Başvuruların Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmesini ve gerekli harçların ilgililer tarafından yatırılmasını müteakip, Bakanlıkça düzenlenecek eczane ruhsatnamesi ilgili valiliğe gönderilir. Açılacak eczanenin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulduğunun ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrol ve tespitinden sonra, ruhsatname sahibine verilir. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatnamenin alınmış olması eczane açılması için yeterlidir, ayrıca mahalli belediyeden işyeri ruhsatı alması zorunlu değildir.

Eczanenin ebatları, içerisinde bulunması gerekli ekipman ve tefrişatı ve diğer detaylı bilgi 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmış olan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte belirtilmektedir.

Daha çok bilgi edinmek için Türk Eczacılar Birliği resmi web sitesi: www.teb.org.tr

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir