Egoist Nasıl Olunur ?

Egoist Nasıl Olunur ? Egoizm Latince ben demek olan ego kelimesinden türemiştir. Kısaca bencillik denebilmektedir. Her şeyi kendine mal eden, yalnız kendi çıkar ve menfaatini gözetip düşünen kimseler için kullanılan bir ifadedir. Günümüzde ve her devirde kötü bir manada kullanılmış ve gerçekten de bu davranış biçimi gerek toplum açısından gerekse egoist olan kişi açısından tamamen olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir davranış şeklidir.

Ancak, eski yunan felsefecilerin bazıları bu davranış biçimini olumlu addetmişler ve toplumda olması gerektiğini söylemişleridir. Aynı şekilde eski Sparta şehir devletlerinde hırsızlığın makbul sayılması gibi kişinin bencilce bir hayat yaşaması hoş görülmüştür. Bütün bunlara rağmen egoizm kurtulması çok zor bir hastalıktır.
Peki, hiçte önermediğimiz ve nasıl olunduğunu bilerek olmamaya gayret ettiğimiz egoist nasıl olunur?

-Egoizmin en saf şekli çocuklarda görülendir. Her şey benim için olmalı düşüncesiyle hareket edilen bir dönem olan çocuklukta iyi bir eğitim alınmazsa ileride bencil bir insan olunmasının temelini oluşturabilmektedir. Bu nedenle en bariz egoist olma yolu aile ve ailenin verdiği eğitimdir.Egoist Nasıl Olunur ?

-Kendini bildi bileli ekonomik yönden kısıtlı bir hayat yaşayan kişiler belli bir zenginlik düzeyine geldiği zamanda egoistlik belirtileri gösterebilir. Ancak bu konuda pek tabi ki genelleme yapmak çok ta doğru olmaz.

-Çevresel faktörler aile kadar etkili olmasa da egoizmin biçimlenmesinde olasıdır. Bu bencilliğin normal karşılandığı toplumlarda uzun zaman kalan ve değerlerini yitiren insanlar için daha da olasıdır.

-Gerek kapitalist batıda gerekse sosyalist doğu bloğu ülkelerinde çok bariz bir şekilde egoizm yaygınlaşmıştır. Bunun nedeni kapitalizmde egoizmin özendirilmesi, sosyalizmde ise tam tersi bir toplum oluşturmak istenirken bunun ters tepmesidir. Çünkü sosyalist sistemlerde komşuların birbirlerini ve hatta evlatların babalarını devlete ihbar etmesi toplumun egoist bir seviyeye getirildiğini göstermektedir.

Üç ilahi dinin temelinde de Şeytanın Allah’a isyanının temelinin egoizm olduğu belirtilmiştir. Özellikle İslam dininde enaniyet olarak bilinen Egoizm büyük günahlardandır. Hatta bazı İslam düşünürlerine göre dinden çıkma nedenidir. Çünkü kendini beğenme ve büyüklenmenin sadece Allah’a ait bir özellik olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.

Bağlantılı olarak  “Çıkarcı Nasıl Olunur ?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Okumak İster misiniz ?

Romantik Nasıl Olunur ?

Romantik Nasıl Olunur ?Romantikliği ikiye ayıralım. İlk olarak bir sanat akımı olarak romantizm, sonra da …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir