Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur ?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur ? Konut Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur? Gayrimenkul değerlemesi bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bankaların ev alacaklar için verdikleri kredilerin değerlendirmesinde gayrimenkul uzmanlarının yaptığı değerlemeler dikkate alınmaktadır.

Genel olarak değerleme uzmanları; gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların rayiç değerini bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmekle görevli personel olarak tanımlanmıştır.  Bu kapsamda gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanları ve konut değerleme uzmanları tam zamanlı veya sözleşme karşılığı çalışabilmektedir. Konut değerleme uzmanlığı ile gayrimenkul değerleme uzmanlığı arasındaki fark istenen tecrübe şartının süresidir.

Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir.Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur ?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur ?

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansını alabilmek için kişilerin dört yıllık üniversite mezunu olması, SPK tarafından yapılan gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisanslama sınavında başarılı olmaları ve gayrimenkul değerleme alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekir. Burada tecrübe şartı kritik olmakla birlikte tecrübe şartını sağlayamayan kişilerin de sınava girmeleri mümkündür. Tecrübe şartını karşılamamasına rağmen sınavda başarılı olan kişiler tecrübe şartını sağladıkları anda lisans almaya hak kazanırlar.

Gayrimenkul değerleme uzmanlarının anılan şartların yanı sıra birden fazla gayrimenkul değerleme şirketinde çalışmamaları ve emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunmamaları gerekir.

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınav konuları, gayrimenkul değerleme esasları, mesleki mevzuat ve etik kurallar, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, temel finans matematiği ve ilgili vergi mevzuatından oluşmaktadır.

Konut değerleme uzmanı; sadece konut değerlemesi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir.

Konut değerleme uzmanlığı lisansını alabilmek için kişilerin dört yıllık dört yıllık üniversite mezunu olması, SPK tarafından yapılan konut değerleme uzmanlığı lisanslama sınavında başarılı olmaları ve konut değerleme alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmalıdır. Burada da tecrübe şartı kritik olmakla birlikte tecrübe şartını sağlayamayan kişilerin de sınava girmeleri mümkündür. Tecrübe şartını karşılamamasına rağmen sınavda başarılı olan kişiler tecrübe şartını sağladıkları anda lisans almaya hak kazanırlar. Ayrıca gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavında başarılı olan ancak gayrimenkul değerlemesi alanında üç senelik mesleki tecrübesi bulunmadığından gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansını alamayan kişiler, bir senelik mesleki tecrübeye ulaştıklarında talep etmeleri halinde konut değerleme uzmanlığı lisansı alabilir.

Konut değerleme uzmanlığı sınav konuları, konut değerlemesi ve finans matematiği ile mesleki mevzuat, etik kurallar ve ilgili vergi mevzuatından oluşmaktadır.

Söz konusu lisanları almaya hak kazanarak SPK tarafından gayrimenkul değerleme uzmanı ya da konut değerleme uzmanı olarak tanınan kişiler gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve bankalarda çalışabilirler.

Sınav konularının alt başlıklarına ve diğer detaylara ulaşabilmek için Değerleme Uzmanları Derneği’nin resmi web sitesi www.dud.org.tr adresinden ve SPK resmi web sitesi www.spk.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!