İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni Nasıl Olunur ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni Nasıl Olunur ? Dünyanın en eski, en kalabalık ve en büyük şehirlerinden olan İstanbul’daki belediye hizmetleri ilk olarak İstanbul şehreminiliği olarak 1855 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Cumhuriyetle birlikte daha da modernleşen İstanbul Belediyesi 5216 sayılı kanunla birlikte büyükşehir belediyesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin en eski belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışmak özellikle İstanbul ile bağı olan birçok kişi için önemlidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan bilgisayar işletmeni birçok bakanlık ve kamu kuruluşlarında olduğu gibi V.H.K.İ ‘ lerden farklı olarak sadece bilgi işlem biriminde çalışır ve bilgisayar başında verilen evrakları hazırlar. Sözleşmeli personel olarak başlanılan bilgisayar işletmenliğinde ilerleyen zamanlarda kadroya geçme ihtimali bulunmaktadır. Ancak o günün şartlarında değerlendirilen bir konu olduğu unutulmamalıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni Nasıl Olunur?

Mezun olunması gereken bölümler ise şunlardır:

Mezun olunan okullar kapsamında büyükşehir belediyesi bilgisayar işletmeni kadrosu kapsamında farklı koşullarla farklı bölümlerden alım yapabilmektedir. Genel olarak aldığı bölümler:

-Kamu Yönetimi
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
-İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi,
-İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat,
-Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi,
-Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon
-Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
-Türk Dili ve Edebiyatı

Bunlara ek olarak sahip olunulması gereken sertifikalar:

-M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Bütün bölümlerden isteniyor)

Yukarıda saydığımız 4 yıllık lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylara KPSS B grubundan alacakları puanla tercihlerini yapabilirler.

Güncel personel alım ve diğer duyurular için İBB web sitesini takip edebilirsiniz.

One comment

  1. Turgay Yılmaz

    Bilgisayar işletmeni olabilmek için illa 4 yıllıkmı mezun olmak gerekiyor 2 yıllık önlisans mezunu olarak olunabiliyormu ? + önlisans ile olunabiliyorsa burda belirtiğiniz bölümlerdenmi olmak gerekiyor yoksa farklımı ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!