Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Avukat Nasıl Olunur ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Avukat Nasıl Olunur ?Avukat Nasıl Olunur ?” yazımızda da belirttiğimiz gibi  avukatlar sadece kendi bürolarında veya hukuk bürolarında çalışmazlar. Kamu kurumları da ciddi manada avukat veya hukuk uzmanı istihdam etmektedir. Üstelik bazı kurumların avukat kadroları özel avukatlıktan daha da çok ilgi çekmektedir. Bu kurumlardan birisi de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıdır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından daha önce “satın alma memuru” başlığında bahsetmiştik.

Bu kurum kısaca İçişleri Bakanlığına bağlı, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonu ile ilgilenen bir kamu kuruluşudur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek avukatlar hukuk müşavirliği altında, başkanlığın tüm hukuki sorumluluklarını üstleneceklerdir. Kurum bünyesinde çalışacak avukatlar kurumun Ankara’da bulunan merkez binasında  istihdam edilecektir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında avukat kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Avukat Nasıl Olunur ?– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise;

–  Hukuk bölümü

İstenen sertifika ve belgeler:

–   Avukatlık ruhsatı (Sadece avukatlık stajı yetmeyeceği gibi en geç kadro için ÖSYM’ye resmi başvurunun yapıldığı gün avukatlık ruhsatı adayların elinde bulunmalıdır)

Özetle, 4 yıllık Hukuk Fakültesi  mezunu olan, yukarıda saydığımız mezuniyet sonrası şartları (avukatlık ruhsatı olmak) ve diğer özel şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylar KPSS B grubu puanı alırlar. Bu puana göre aday KPSS tercih dönemlerinde ÖSYM sitesinden tercihlerini yapabilir.

Güncel duyuru ve şartlar için ilgili AFAD web sitesini takip etmeyi unutmayın.

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir