Karayolları Genel Müdürlüğünde Mühendis Nasıl Olunur ?

Karayolları Genel Müdürlüğünde Mühendis Nasıl Olunur ? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Mühendisi yada diğer görevlerinde çalışabilmek için gerekli bilgilere yazımız içeriğinden ulaşabilirsiniz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olan Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye’nin en eski ve en kökleşmiş kurumlarından birisidir. 1949 yılında kurulmuştur. Özellikle ülkemizde ki şehirlerarası kara ulaşımının artması sonucu kurulmuştur. Karayolları genel müdürlüğünün genel görevleri şehirlerarası karayollarının yapımı veya yaptırılması, aşınmış yolların tamiri, köyler dâhil kışın kapanan yolların açılması ve buna benzer işlerdir.

Karayolları Genel Müdürlüğünde Mühendis kadrosunda çalışabilmek için 2012 ve 2013 yılı başı itibariyle aşağıdaki şartları taşımak gerekiyor:

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Karayolları Genel Müdürlüğünde Mühendis Nasıl Olunur ?

KGM’ de Hangi Mühendisler Çalışır ?

–  İnşaat Mühendisliği
–  Makine Mühendisliği
–  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,
–  Jeodezi ve Haritacılık,
–  Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği
–  Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon
– Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği
–  Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
–  Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
–  Yazılım Mühendisliği
–  Çevre Mühendisliği
–  Maden Mühendisliği

Bunlara ek olarak Ankara Merkez Teşkilatında çalışmak isteyenler için İngilizce bilme şartı bulunmaktadır. Ayrıca Taşrada çalışacak adaylarda “Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak” şartı vardır. Bu hastane raporuyla ispatlanabilir.

Bu bölümlerden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar, sonu çift olan  yıllarda yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS B grubundan alacakları puana göre yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak atama işlemleri yapılır. Ancak en güvenli ve güncel bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duyurularını takip etmeniz gerekmekte.

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

1 Yorum var

  1. çok teşekkür ederim kafamdaki soru işaretleri kalktı çok iyi açıklamışsınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir