Limited Şirket Nasıl Olunur ?

Limited Şirket Nasıl Olunur ? Limited Şirket Nasıl Açılır ? En başta şunu belirtelim ki Türk Ticaret Kanununda şirketlerde aynı insanlar gibi değerlendirilmektedir. Yani nasıl ki bir kişi şirket kurmadan ticaret yapabiliyorsa ve buna gerçek kişi diyorsak, aynı insan veya insanlar bir araya gelip şirket kurarak da ticaret yapabilir. Dolayısıyla buna da tüzel kişi denmektedir. Bu nedenle başlığımız Limited Şirket sahibi nasıl olunur değil, Limited şirket nasıl olunur şeklindedir.

Türk ticaret hayatında en çok rastlanılan tüzel kişilik Limited Şirketlerdir. Limited Şirketlere kısaca LTD. ŞTİ. denmektedir. Türk Ticaret Kanununda Limited şirket bir veya daha fazla tüzel veya gerçek şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan ortaklıktır. Buradan anlamamız gerekenler bir Limited Şirket:

– Bir kişi tarafından dahi kurulabilir.
– En çok elli ortağı bulunabilir.
– Bu ortaklar gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir. (Gerçek kişiden kasıt herhangi bir şahıstır. Tüzel kişi ise genel manada şirketler ya da kooperatif gibi ortaklıklardır)
– Limited şirketin bir unvanı olmak zorundadır.
– Ortaklar sadece ortaya koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludur.
– Bunlara ek olarak Limited şirketler Anonim şirketlere benzemelerine rağmen sigortacılık ve bankacılık yapamazlar.
– Hisse senedi ve tahvil satamazlar.limited-sirket
– Limited şirketlerin toplam sermayesi en az 5.000 TL olmalıdır.
– Ortak sayısı 20yi geçen Limited şirketlerde bir veya daha fazla denetçi olmalıdır.
Bu şartları taşıyan ve yerine getiren ortakların Limited şirket kurmaları için yapmaları gerekenler ise şunlardır:
– Birincisi yukarıdaki şartları bulundurmaktır. Bu şartları bir kişide taşıyabilir, birden fazla üst sınır olan elli kişide taşıyabilir.
– Birinci maddeyi gerçekleştiren kişiler bir şirket ana sözleşmesi hazırlarlar. Ana sözleşmede kurucuların adı ve soyadı, ikametgâh adresleri ve uyrukları, şirketin unvanı işletme mevzuu (faaliyet konusu) belirtilir. Unutulmamalıdır ki şirketin unvanı Türkçe olmalıdır. Şirket merkezi il ve ilçe olarak ve açık adres şeklinde ana sözleşmede belirtilir. Eğer daha sonra adres değişikliği yapılacaksa bu ticaret sicil gazetesinde ilan edilir. Limited şirketin belli bir süre ile kurulması gerekmektedir. Buda ana sözleşmeye yazılmalıdır. Sermaye, ortaklar, idare kurulu, denetçiler, ihtiyat akçesi, karın dağılımı konuları da belirtilmelidir.
– Ana sözleşme hazırlandıktan sonra tescil ve ilan şartı yerine getirilir. Limited şirketin kuruluş işlemleri ana sözleşmenin notere tasdik ettirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
– Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesiyle birlikte Limited Şirket kurulmuş olur.

Not:Burada yazılı bilgiler Türkiye için geçerli olup, güncel halleri için ilgili kanuna ve yönetmeliğe bakınız.

Okumak İster misiniz ?

Astrolog Nasıl Olunur ?

Astrolog Nasıl Olunur ? Geçmişten günümüze güneşin, ayın, gezegenlerin, yıldızların gökyüzündeki hareketlerinin; güneş ve ay …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir