Aile Danışmanı Nasıl Olunur ?

Aile Danışmanı Nasıl Olunur ? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın oluşmasıyla birlikte üzerinde çalışan konulardan biri haline gelen aile danışma merkezleri yönetmelik ile düzenlenmiş koşullar içerisinde aile danışmanlığı yapabilecek kişileri de belirtmiş oluyor. Bu durumda nasilolunur.net’e de nasıl  aile danışmanı olur yazmak kalıyor.

Aile danışmanlığı ile ilgili yönetmelik, 2012 yılında yürürlüğe girdi.  Aile danışmanı olmak için alınması gereken sertifikalar(aşağıda da behsedilecek) için derli toplu bir durum oluşturan yönetmelikten önce, ne mezunu olduğu bile belli olmayan kişilerce, aile ya da evlilik terapileri veriliyordu. Ancak artık durum değişti. Hani şu sahte diplomalı dişçi haberlerini hatırlayanlarınız vardır. Aile danışmanlığında da uzman olduğunu iddia edenler için boşluklar oluşabiliyordu. Bu yüzden yönetmelik oldukça önemli.

Her ilişkide üçüncü bir karakter vardır: İlişkinin kendisi. Yani bireysel ya da genetik psikolojik sorunların yanı sıra ilişkilerin sağlıklı karaktere sahip olabilmesi için, o ilişkinin psikolojisinden anlayan birilerine ihtiyaç olabilir. Maddi manevi sorunlar ve dış dünya ile örülmüş insan ilişkilerinin çözümlenebilmesi için de aile danışmanı sosyologlara ihtiyaç doğmuş olmalı.

Hangi bölümler aile danışmanı olmak için gerekli şartları taşıyor vs. ,kısaca nasıl aile danışmanı olunuyor, anlatmaya başlayalım isterseniz.

İlk olarak yönetmelik madde 12’den başlayalım: “Merkez açılabilmesi için, farklı lisans programlarından mezun en az bir aile danışmanı ve bir meslek elemanı ile büro, teknik ve temizlik işlerini yürütecek en az bir personelin bulunması gerekir.” Maddesindeki merkez ifadesi aile danışma merkezlerini ifade ediyor. Yani merkezde sadece bizim bildiğimiz aile danışmanı değil bir de meslek elemanı diye bir unvan karşımıza çıkıyor. İkisi de belli saat eğitim alıyor ancak farklılıkları var. “İl müdürlüğünce onaylanan aile danışmanı dışında, herhangi bir kişi aile danışmanı olarak çalıştırılamaz.” İfadesi de devamında karşılaştığımız bir ifade ve burada unvan bir anlamda korunmuş oluyor.

Peki aile danışmanı veya meslek elemanı olmak için neler yapmak gerekir, heyecanla beklediğiniz yere geldik evet:

Madde 14 diyor ki: “Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.”Aile Danışmanı Nasıl Olunur ?

Aile Danışmanı Nasıl Olunur ?

Demek ki yukardaki bölümlerden mezun olmak ilk şart, ama son değil. Daha sonra belirtilen eğitim programlarına girip sertifikamızı almak zorundayız. Peki hangi eğitim kurumu:

“Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar.” diye belirtildiğine göre Milli eğitim Bakanlığı’ndan izinli kurumlar ya da Yükseköğretim kurumları, üniversiteler. Tabi bununla ilgili bir sertifika programı açmışlarsa eğer.
Peki sertifika almadan aile danışmanı nasıl olunur ? Bunun da bir cevabı var:  “Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.” İşte o kadar.
Meslek danışmanlığı ile ilgili maddeyi de paylaşıp artık konuyu toparlayalım:
“ Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.”maddesiyle eğitim şartını
“ Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir.” İfadesiyle de sertifika eğitim süresini öğreniyoruz.

Sertifikasız meslek elemanlığı için de burada da bir ifade var: “Psikoloji, tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik lisans programını tamamladıktan sonra bu alanların birinde yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar meslek elemanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.”

Ayrıca “Aile danışmanı niteliklerini haiz olanlar meslek elemanı niteliklerini haiz sayılır.”diye belirtilmiş.
Buradaki eğitimleri verecek kuruluşlar da yine üniversiteler ya da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ilgili izni olanlar.
Aile danışmanlığı eğitimi ücretleri çok tartışılan hatta gazete haberlerine kadar düşmüş bir konu. Oldukça fazla gelebilecek ücretler istenebiliyor. Burada önemli nokta araştırmak, araştırdıktan sonra karar vermek. Siz yine pazarlığınızı edin tabi ki.

Bu anlattığımız aile danışmanlığı özel sektör kuruluşlarında iş bulmanıza yardımcı olur, bazı söylentilerin aksine kamuda iş imkanları(memurluk) için değildir.
Aile danışma merkezi açmak için, merkez müdürü veya diğer görevlerde yer almak için gereken şartlar, ayrıntılar  ve diğer düzenlemeler için “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak, “Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik” metnini lütfen okuyunuz.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir