Yahudi Nasıl Olunur ?

Yahudi Nasıl Olunur ? Yahudilik İnancı Hakkında bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Nasıl Olunur ? Yahudi kavramı günümüzde de tam olarak açıkça ifade edilememiş, kimileri tarafından belli bir dine mensup olanlara kimileri tarafından da belli bir soya ait olanlara verilmiş bir isimdir. Ancak genel manasıyla şunu açıkça söyleyebiliriz ki Yahudi Hz Musa’nın getirdiği esaslara bağlı olan kişidir. Bu nedenle Yahudilere Musevi de denmektedir.

Hz. Musa, Mısır’da yaşayan İsrail oğullarına gelmiş ve İsrail oğullarını Firavunun zulmünden kurtarması ve kendisine gelen Tevrat’ı anlatması için Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Tevrat bu dinin temel ilkelerini içinde barındıran İslami kaynaklara göre tahrif edilmiş dört kutsal kitaptan birisidir. Dolayısıyla Yahudilikte kaynaklardan birisi Tevrat’tır. Ayrıca Talmud ve Hz. Davud’a gelen Zebur da Yahudilerin kutsal kaynakları ve yol göstericileridir.

Yahudilik bilinen ilk tek tanrılı dinlerden biri olmasına ve ortaya çıkmasından bu yana binlerce yıl geçmesine rağmen bağlıları sayıca çok fazla değildir. Şu an dünya üzerinde yaklaşık 13 milyon Yahudi bulunmaktadır. Bunların yüzde 40’ı İsrail’de, yüzde 40’ı ABD’de, geri kalanlar da dünyanın dört bir tarafında yaşamaktadırlar. Yahudi olmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Yahudilik içindeki haham ve âlim din adamlarının arasında halen devam eden bir tartışma olan Yahudi nasıl olunur konusunun farklı görüşlerini şöyle sunabiliriz.

Yahudi Nasıl Olunur ?

Birinci görüş Yahudi bir anne babadan doğan herkes Yahudi’dir. Hatta sonradan ateist olsa veya başka bir dine geçse bile o kişi halen Yahudi olarak adlandırılır.

İkinci görüş annesi Yahudi olan herkes Yahudi’dir görüşüdür.

Üçüncü görüş anne veya babasından herhangi biri Yahudi olan herkes Yahudi’dir görüşüdür.

Bu üç görüşte yüzyıllardan bu yana devam eden tartışmaların temelini oluşturmaktadır ve bu görüşlerin ortaya çıkmasının nedeni Yahudi inancına göre Tanrı ile akit yapmış tek kavmin İsrailoğulları olması ve bu nedenle yalnızca İsrailoğulları soyundan gelenlerin Yahudi olarak adlandırılmasıdır. Ancak bu görüşte, ırkçı bir düşünce yapısından geldiği düşünülerek şuan ki İsrail devleti görüşü ve hatta A.B.D de yaşayan birçok Ortodoks Yahudi bilgini Yahudi anne babadan doğmadan da Yahudi olunabileceğini belirtmektedirler.

Sonradan Yahudi olmak için de Yahudiliğin temel ilkelerini bilmek gerekmektedir. Bunlar; Talmud ve Tevrat’taki ilkeler olmakla beraber 12 Emir olarak da kısaltılmıştır.

12 Emir Nedir ?

12 Emirden birincisi Yehovadan başka ilahı tanımayacaksın.(Tüm tek tanrılı dinlerde olan kuraldır), İkincisi put oymayacaksın ve tapmak için şekil yapmayacaksın (Birinci emir ile doğrudan ilgilidir), Yahovanın ismini boş yere ağzına almayacaksın (burada Tanrının ismini yalan yere yemin etmek için ya da benzeri nedenlerle ağıza alınmaması emredilmektedir.), Sebt günü (Cumartesi) hiçbir iş yapmayacaksın (Cumartesi Yahudiler için kutsal gün olup o gün ibadetten başka hiçbir şey yapmazlar), Anne babaya hürmet edeceksin, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın, komşunun evine, malına veya ailesine tamah etmeyeceksin.

Bu kurallar (Cumartesi günü hariç) tüm dinlerde ortaktır. Ancak uygulama ya da yaptırım kısımları farklılık gösterebilir. Bu emirleri kabul eden herkes bulunduğu yerdeki bir otoritenin karşısına çıkar, bu otorite o kişiyi sınar ve bir sınava tabi tutar eğer sınav geçilirse Yahudi olunmuş olur. Yahudi olan kişiye İbrahim’in oğlu/kızı şeklinde hitap edilir. Sonuç olarak gerçek şudur ki sonradan Yahudi olmuş bir kişi ile doğuştan gelen kanla Yahudi olan bir kişinin karşılaştıkları muameleler de aynı değildir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!