En Çok Okunanlar

İş ve Meslekler

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Mühendis Nasıl Olunur ?

caykur

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Mühendis Nasıl Olunur ? ÇAYKUR Personeli Nasıl Olunur ? İktisadi devlet teşekkülü olan Çay işletmeleri genel müdürlüğü olan ÇAY-KUR 1983 yılında kurulmuştur. Bilindiği gibi ülkemizde çay üretimi özellikle doğu Karadeniz bölgesinde yoğun yapılmaktadır ve ülkemiz bu üretimden ciddi bir gelir elde etmektedir. Buna mukabil çay üretiminin tarihçesi 1917 yılına kadar dayanmaktadır. Genel müdürlüğün misyonu ise: “Türkiye´nin …

Daha Fazla Oku

Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur ?

ekonomi bakanligi memurr

Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur ? Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) Dış Ticaret Uzmanı Nasıl Olunur ? Ekonomi Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş sürecinden sonra ismi değiştirilerek Ticaret Bakanlığı olmuştur ve yazımızın devamında okuyacağınız görevleriene ve yen i görevlerine devam etmektedir. Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yerine kurulmuştur. Ekonomi Bakanlığı’nın (Ticaret Bakanlığı’nın) görevleri Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef …

Daha Fazla Oku

Gerontolog Nasıl Olunur ?

Gerontolog Nasıl Olunur

Gerontolog Nasıl Olunur ? Yaşlanmak herkesin kabul edebildiği bir durum değil. Ancak yaşlılık cildimizdeki kırışıklıklar, hareket kabiliyetinde azalma, çabuk yorulma, az uyuma, performans düşüklüğü ve benzeri biyolojik birçok etkiden ibaret değil. Yaşlılıkla birlikte gelen sosyal, psikolojik ve ekonomik etkiler de söz konusu ve yaşlılığı tam olarak tarif edebilmek için bütün bu etkileri bir arada değerlendirmek gerekiyor. İşte bu değerlendirmeleri yapan …

Daha Fazla Oku

Fahri Konsolos Nasıl Olunur ?

Oryantalist Nasıl Olunur ?

Fahri Konsolos Nasıl Olunur ? Öncelikle Fahri isimli emekli bir memurun icrasıyla vücut bulmuş bir kavram değildir “Fahri Konsolosluk”. Fahri Konsolosluk için “şöhretleri çoğu zaman yaşadıkları şehri aşan, maddi sorunu olmayan, kariyerinin zirvesine çıkmış insanlar için sosyalliği sürdürme ve saygınlığı pekiştirme yöntemidir.” denilebilir. Fahri konsoloslukta kabul gören yöntem bu görevin temsil edeceği ülkeden (ki buna “Gönderen Devlet” deniyor) gelmesidir. Kişinin …

Daha Fazla Oku

İmam Nasıl Olunur ?

İmam Nasıl Olunur ?

İmam Nasıl Olunur ? İmam Olma Şartları Nelerdir ? Kimler İmamlık Yapabilir? uzayan bu soruların cevaplarını yazımız içeriğinde detaylı olarak okuyabilirsiniz. Gerek Türkiye’nin yüzde doksan dokuzunun Müslüman olması, gerekse Türkiye’deki imam ihtiyacı, müezzin ihtiyacı konularına girmeden özetle imam nasıl olunur belirtelim. İmam olmak için imam hatip lisesine gitme kararı vermeden çok önce gereken bir durum bulunmakta.

Daha Fazla Oku

İstisnai Memur Nasıl Olunur ?

İstisnai Memur Nasıl Olunur ?

İstisnai Memur Nasıl Olunur ? Hepimizin bildiği gibi günümüzde herhangi bir memur kadrosuna atanabilmek için belli başlı şartlar vardır. Bu şartların en başında ise Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve geçerli bir puan alma şartı bulunmaktadır. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ilgili madde ile “İstisnai Memurluk” ibaresi düzenlenmiş “Bu kadrolar atama, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi …

Daha Fazla Oku

Adli Hakim, Savcı Nasıl Olunur ?

Adli Hakim / Savcı Nasıl Olunur?

Adli Hakim / Savcı Nasıl Olunur? Günümüzün popüler devlet memurluklarından (personellerinden) bir başkası da hâkimlik veya savcılıktır. En başta bu ikisi arasındaki ayrımı belirtmekte fayda var(Hakimle savcı arasındaki fark): Bir dava söz konusu olduğu zaman savcı devleti temsil eder. Yani davanın ne olduğu ve nasıl sonuçlanması gerektiğini belirterek mütalaa (iddianame)  hazırlar. Hâkim ise Türk Milletini temsil eder. Mütalaayı değerlendirir ancak …

Daha Fazla Oku

Makale Yazarı Nasıl Olunur ?

Makale Yazarı Nasıl Olunur ?

Makale Yazarı Nasıl Olunur ?  Makale Nedir ? Makale nedir diye kastettiğimiz aslında iki makale türü vardır. Birisi genelde gazete ve dergilerde karşımıza çıkan, konunun uzmanı, araştırmacı kişiler tarafından yazılan, bir görüşü ya da savı desteklemek ya da eleştirmek için yazılan yazı türüdür. Makale kelimesinin bir diğer kullanımı ise şu anda okumuş olduğunuz internet sitelerine yazılan, her hangi bir konu …

Daha Fazla Oku

Teknik Ressam Nasıl Olunur ?

Teknik Ressam Nasıl Olunur ?

Teknik Ressam Nasıl Olunur ? TEknik Ressamlar Nerede Çalışır ? Teknik Ressamlık mesleği hakkında bilgilere yazımızda bulunmaktadır. Teknik ressam, teknik resim üzerine eğitim almış ve bu eğitimi doğrultusunda mühendislik, makine, bilgisayar, elektrik, inşaat, gemi, harita, mimari, imalat ve gıda gibi bir çok sektörde hizmet veren firmalara gerekli ölçüm ve incelemeler yapmak koşulu ile standartlara uygun teknik projeler hazırlayan ve bu …

Daha Fazla Oku

Diplomat Nasıl Olunur ?

Diplomat Nasıl Olunur ?

Diplomat Nasıl Olunur ? yada Konsolos Nasıl Olunur ? bu soruların cevabı yazımızda detaylı olarak açıklanmıştır. Günümüzün en popüler ve karizmatik mesleklerinden biri olan diplomatlık modern anlamda ülkeler arasında elçilik ve konsoloslukların açılmasıyla başlamış olan bir meslektir. Ancak, daha önceki dönemlerde ülkeler arasında mesaj getirip götüren elçiler bu mesleğin ataları sayılabilirler. Eski dönemlerde de önemli bir konuma sahip olan elçilik …

Daha Fazla Oku
error: Content is protected !!