Odalara Kayıt Nasıl Olunur ?

 

Odalara Kayıt Nasıl Olunur ? Bir ticari işletme kurdunuz ve müjde: Tacir oldunuz! Bulunduğunuz yerdeki ticaret odasına kaydolmanız şart mı? Evet, şart. Yoksa sınai bir işletme kurmayı mı düşünüyorsunuz? O halde sanayici olmayı planlıyorsunuz. Bu durumda da sanayi odasına kaydolmalı mıyım diyorsanız, bu sorunun da cevabı evet. Ya da deniz ticaretiyle uğraşıyorsunuz. Demek ki deniz tacirisiniz. O zaman da deniz ticaret odası yolları sizi bekler. Ben sadece bir esnafım diyorsanız da, o zaman esnaf odasına kaydolmanız gerekir. Yok eğer ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşıyorsanız, bulunduğunuz yerin ticaret borsasına kaydolmak zorundasınız.

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar; ancak ticari işlerini devam ettirmek istiyorlarsa ticaret odasına da kaydolabilirler.

Eğer kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmezseniz; anılan odalar tarafından re’sen kaydedilirsiniz.

Odalara kayıt olmak isteyen gerçek kişiler;

-Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi;

-Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği;

-Noter tasdikli tescil talepnamesi;

-İkametgah ilmühaberi;

-Üç adet fotoğraf;

-Vergi levhası/vergi kaydını gösterir belgelerle beraber bulundukları ilin odalarına başvurabilirler.

Odalara kayıt olmak isteyen tüzel kişiler yanlarında;

-Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi;

-Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri;

-Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği;

-Temsilcilerin üç adet fotoğrafı;

-Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi;

-Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği ile beraber bulundukları ilin odalarına başvurabilirler.

Odalara kayıt esnasında teslim etmeniz gereken belgelerin yanı sıra kayıt ücreti de ödersiniz. Ancak ödediğiniz kayıt ücreti odayla ilişkilerinizin devamında sizi pek de kurtarmaz. Çünkü odaların gelir bütçesinde yer alan kalemlerden biri de yıllık üyelik aidatları. Bunları şimdilik her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere iki taksitte ödeyebilirsiniz. Bu üyelik aidatlarının yanı sıra gerçek kişi tacir ve sanayiciyseniz gelir vergisine ilişkin beyannamenizde gösterilen ticarî kazanç toplamınız; tüzel kişi tacir ve sanayiciyseniz kurumlar vergisine ilişkin beyannamenizde gösterilen ticarî bilanço kârınız üzerinden binde beş oranında munzam aidat da ödemeniz gerekir. Burada sizi teselli edecek tek durum herhalde kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat ödememenizdir.

Yıllık aidatların yanı sıra odaların işlemleri için de bedel ödemeniz gerekebilir. Örneğin; faaliyet belgesi, ekspertiz veya kapasite raporu veya gerekli tüm diğer belgeler için belirlenmiş tutarları ödemeniz şart. Birikmiş yıllık aidat borçlarınızın olması durumundaysa bu belgeleri almanız biraz zorlaşabilir.

Bulunduğunuz ildeki odaları öğrenmek ve diğer konular için http://www.tobb.org.tr adresinden faydalanabilirsiniz. Hayırlı işler!

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir