Veteriner Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ?

 

Veteriner Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ? Türkiye gibi ekonomisi ciddi bir biçimde hayvancılığa dayalı ülkelerde veteriner hekimliğin yanı sıra bu işi lise yıllarından itibaren meslek olarak öğrenmiş alt dallar büyük önem taşımaktadır. Bir elektrik teknisyeni nasıl ki birçok konuda elektrik mühendisinin yardımcısı ise Veteriner sağlık teknisyenleri de veteriner hekimlerin yardımcısıdır.

Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin Görevleri şunlardır:Veteriner Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ?

–   Çeşitli muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur.
–  Suni tohumlama yapabilir
–  Hayvanların yakalandığı veya yakalanabileceği hastalıklara karşı mücadele eder
–  Hayvanların kimliklendirilmesi işlemini gerçekleştirir.
–  Aşı yapabilir
–  Koruyucu muayene yapabilir
–  Kulak küpesi takabilir.

Veteriner sağlık teknisyenlerinin taşıması gereken belli bir takım özellikler vardır:

–  Bunlardan en birincisi hayvanlara karşı şefkatli olmalıdırlar.
–  Temizliğe dikkat etmelidirler
–  Disiplinli olmalı herhangi bir operasyon, muayene veya doğum esnasında vakarını korumalıdır.
–  Köy hayatına, her türlü iklim ve doğa şartlarına dayanıklı olmalıdır.

Peki, veteriner sağlık memuru olmanın prosedürel şartları nelerdir derseniz:

–   Birincisi İlköğretim veya ortaokul mezunu olan herkesin girebileceği Anadolu tarım meslek liselerinin veya tarım meslek liselerinin veteriner sağlık bölümünden mezun olmaktır. Bu okullarda hayvan anatomisinden, fizyolojiye, doğum bilgisinden suni tohumlamaya, besin hijyeninden gıda kontrolüne kadar çok çeşitli dallarda eğitim verilmektedir.
–   İkincisi Türkiye’de sayılı bulunan Veteriner sağlık meslek lisesi mezunu olmaktır.
–   Üçüncüsü ise üniversitelerin iki yıllık hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı meslek yüksekokulu, veteriner sağlık teknikerliği ön lisans programı, laborant ve veteriner sağlık ön lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Bu okullara yukarıda saydığımız Anadolu tarım meslek liseleri, tarım meslek liselerinin ve Veteriner sağlık meslek lisesi mezunları sınavsız girebilmektedir.

Veteriner sağlık teknisyenleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile özel sektörde çalışabilmektedir.

One comment

  1. Açık liseye başlayacagımda orta okul u bitirdim açık lise ile veteriner teknisyen veya tekniker olabilirmiyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!