RTÜK Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur ?

RTÜK Personeli Nasıl Olunur ? RTÜK Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur ? Ülkemizde özel radyo ve televizyon yayınları 1990 yılından itibaren herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmaksızın başladı. Bunların ilkleri olanlar; Magic box’ın şarkısını, teleonu, hbb’yi hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ise 1194 yılında radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek üzere kuruldu.

TBMM Genel Kurulunca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip olan kurul dokuz üyeden oluşuyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ya da nam-ı diğer RTÜK de diğer üst kurullar gibi A grubu kadro ile çalışıyor. Bünyesinde Hukuk, İİBF, mühendislik, iletişim fakülteleri mezunlarını uzman yardımcısı olarak alan üst kurul yeterliklerini tamamlayan personeline uzmanlık unvanını da veriyor.

RTÜK’de uzman yardımcısı olabilmek için muhtelif tarihlerde açılan sınav ilanlarına başvurmanız gerekli. Bu ilanlara başvurabilmek için sağlamanız gereken koşullar;

RTÜK Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksek okulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının  istenen bölümlerinden mezun olmak,

Giriş sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunan grubun puan türünden istenilen puanı almış olmak,

Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) yabancı dil bölümündeki sorulardan (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az %60’ına doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS:2011 veya 2012 yılı) asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Bahsedilen koşulları sağlayan adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucunda alımı yapılacak personel sayısının dört katı sözlü sınava girmek üzere açıklanır. Sözlü sınavda adayların;

RTÜK’ün faaliyet alanındaki konulara ilişkin bilgi düzeyi için elli puan üzerinden;

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konu başlıkları için de onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınavı puanının yüzde otuz beşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak belirlenir. Nihai başarı puanlarına göre sıralama yapılarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday uzman yardımcısı olmaya hak kazanır.

İlgili kurumun personel yönetmeliğinde çeşitli dönemlerde güncellemeler olabilir ve şartlarda değişiklikler gerçekleşebilir. Bu sebeple Kurumun güncel yönetmeliğini de incelemenizi öneririz.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir