Sandık Görevlisi Nasıl Olunur ?

Sandık Görevlisi Nasıl Olunur ? Seçim ve referandum çalışmalarında sadece siyasi partilere değil sandık görevlilerine de büyük sorumluluklar düşüyor. Peki kişilere ek gelir kapısı da açan sandık görevlisi nasıl olunur ?

Öncelikle iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Birincisi sandık kurulu görevlisi, ikincisi de siyasi partilerin sandık görevlisi yani müşahitler. Sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyeceği ve Yüksek Seçim Kuruluna sunacağı üyeye müşahit üye denir.Sandık Kurulu; beş adet görevliden oluşur. Beş kişiden dördü sandık görevlisi, biri ise sandık başkanıdır. Dört sandık görevlilerinden birisi memurdur, diğer üçü ise siyasi partilerin üyeleridir. Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Memur Üyesi devlet memurlarından Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Sandık Kurulu Siyasi Parti Üyeleri ise siyasi partiler tarafından sandık görevlisi olarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. Sandık başkanı olabilmek için ilave bir şart aranmaz. Fakat yaygın olarak üniversite mezunu kişilere sandık başkanlığı görevi verilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeriyede görevli kişiler, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamaz. Bu kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilir. Sandık kurulunda görev alabilmek için internet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir başvuru formu bulunmamaktadır. Bizzat Yüksek Seçim Kuruluna (İl veya İlçe Temsilciliklerine) giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir.Sandık Görevlisi Nasıl Olunur ?

Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır. Oy verme sürecinde ve oyları sayım esnasında bir problem ya da aksaklık yaşanmaması için sandık görevlilerinin sandık başından ayrılmamaları gerekir. Bu sebeple sandık görevlilerinin ihtiyaçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanır. Sandıklarda yaşanan problemlerden öncelikle sandık başkanı ardından da sandık görevlileri sorumludur.

Seçimlerde sandık başında görev alan kişiler, görevlerine göre farklı ücret alabiliyor. Sandık görevlisi olarak çalışacakların alacakları ücretler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulur. 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek ücretler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 09/01/2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı ile belli oldu. 2023 yılı sandık görevli ücretleri henüz açıklanmamıştır. Ancak bilgi bakımından 2017 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişiklik referandumunda görevlilerinin aldığı ücretler şu şekildedir;

  1. A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

-Baskan ve Üyeler 192,00 TL
– Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00 TL
– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00 TL
– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00 TL
– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00 TL
– Şoför ve Hizmetliler 81,00 TL -Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 TL
– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 TL

  1. B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 96,00 TL
– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 81,00 TL
– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 92,00 TL
– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 87,00 TL
– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 81,00 TL
– Askı Yeri Görevlileri 76,00 TL
– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 TL
-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 TL
– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!