Abant İzzet Baysal Üniversitesi Memuru Nasıl Olunur ?

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Memuru Nasıl Olunur ? Üniversiteler kendi içlerinde özerk olsa da devlet bütçesinden katkı alan dolayısıyla çeşitli evrağa dayalı işler için devlet memurlarına ihtiyacı olan kurumlardır. Binlerce öğrenişi bulunan üniversitelerin dolayısıyla binlerce evrak işi olmaktadır. Ayrıca üniversiteler ihtiyaçları doğrultusunda ihalelere veya doğrudan alımlara çıkarlar. Bunlar içinde memur istihdam ederler. Tabi yapılan iş birimden birime değişse de genelde yapılan iş özlük ve yazı işidir. Memurların amiri ve müdürü bulunmakla beraber üniversite genel sekreterine bağlı çalışırlar. Üniversite genel sekreteri ise rektöre bağlıdır. Üniversiteye memur olarak giren kişiler zamanla şartlarını yerine getirerek yükselebilir, terfi alabilirler.  Şunu da eklemek gerekirse üniversite memurlukları çakılı kadrodur yani başka bir üniversiteye atama gibi iş ve işlemler kolay kolay olmaz.

Üniversite isimlerini bu şekilde ayırmamızın nedeni her üniversitenin kendi içinde farklı şartlarla memur istihdam etmesinden dolayıdır. Örneğin KPSS 2012/2 atamasında 50 ye yakın üniversite personel almıştır ancak ciddi bir kısmı farklı lisans programlarından farklı şartlarda istihdam kapısını açmıştır. Buradan çıkışla Abant İzzet Baysal Üniversitesinde memur olmak isteyen kişiler son haliyle şu şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar değiştikçe güncellemeye devam edeceğiz.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Memuru Nasıl Olunur ?

– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak.
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
–  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. Yani askerliği ya yapmış olmak, ya tecilli olmak ya da askerlikle ilişkisi olmamak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
– Abant İzzet Baysal Üniversitesi için mezun olunması gereken Lisans programları : İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, işletmecilik, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, İşletme-ekonomi, İşletme-iktisat, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Kara ulaştırma, Muhasebe, Maliye – Muhasebe, Kamu yönetimi ve siyaset bilimi

Bu şartları taşıyan adaylar en son çift senede (2012) yapılan KPSS B grubu sınavına girerler. KPSS B grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarından oluşmaktadır. Bu sınavda alınan puana göre bir sıralama yapılır ve yerleştirmeler tamamlanır. Üniversite memurluklarının en son taban puanları internette mevcuttur.

Okumak İster misiniz ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ?

Sosyal Güvenlik Kurumunda Memur Nasıl Olunur ? 16 Mayıs 2006 tarihinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir