Artvin Çoruh Üniversitesinde Kütüphaneci Nasıl Olunur ?

Artvin Çoruh Üniversitesinde Kütüphaneci Nasıl Olunur ? Artvin Çoruh Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş yeni üniversitelerimizdendir. Kafkaslara komşu ormanlar içinde bir yer olan Artvin Çoruh Üniversitesinin ilk hali Karadeniz Teknik Üniversitesidir. Diğer üniversitelerde olduğu gibi Artvin Çoruh üniversitesi ’de uzman kadrosundan, arşivci kadrosuna, memur kadrosundan işçi kadrosunabirçok alanda ÖSYM eşliğinde alımlar yapabilmektedir. Bu kadrolardan biriside kütüphaneci kadrosudur.

Kütüphanecilik mesleğinin genel vazifesi kütüphane ile ilgili tüm işlerden sorumlu olmak, kitapların tasnifi, düzenlenmesi, ödünç verilmesi ve ödünç verilen kitapların takibi, özellikle üniversitelerde bulunan kütüphanelerde çalışma ortamının da var olmasından dolayı düzenin sağlanmasıdır.

Artvin Çoruh Üniversitesinde Kütüphaneci Nasıl Olunur ?

Kütüphaneciler de olması gereken özellikler ise şunlardır:

– Titiz, dikkatli ve disiplinli olmalı

– Okumayı ve araştırmayı seven, kitaplarla vaktini geçiren biri olmalıdır.

–  Devamlı insanlarla muhatap olacağından , iletişiminin iyi olması gerekmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesinde Kütüphaneci kadrosunda çalışabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Mezun olunması gereken bölümler ise;

– Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları

Bu saydığımız 4 yıllık lisans bölümünden mezun olan ve yukarıda saydığımız şartları taşıyan adaylar çift senelerde yapılan KPSS’ ye girmelidirler. KPSS’de genel yetenek ve genel kültür alanındaki soruları cevaplayan adaylara KPSS B grubu puan gelir. Gelen puanlardan KPSS3 puan türüyle, tercih zamanlarında merkezi atama ile atanabilmektedirler.

Önemli: Lütfen güncel bilgiler için ilgili kurumun duyurularına bakınız, onlarla irtibat kurunuz, burada yazan bilgiler güncel kalamayabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!