Anonim Şirket Nasıl Olunur ?

Anonim Şirket Nasıl Olunur ? sorusunu “Limited Şirket Nasıl Olunur ?” başlığında da açıkladığımız gibi Anonim şirketlerinde kurucuları içinde gerçek ve tüzel kişiler bulunması ve kurulan Anonim Şirketin başlı başına bir tüzel kişilik olması hasebiyle “Anonim Şirket Nasıl Olunur ?” başlığını seçtik. Anonim şirket ortakları bulunan yani sermayesi bölünmüş, hemen her türlü yasal ekonomik faaliyette bulunabilen şirketlerdir. Türk Ticaret kanunu 269. maddesinde yapılan tanıma göre: Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir.Anonim şirket gerekli şartları taşıyıp bir ana sözleşme ile ilgili bakanlığa başvurularak kurulur. Anonim şirket kurmak için gereken şartlar:

– Eski kanuna göre 5 kişiyle kurulan Anonim şirketler yeni kanunla birlikte en az 1 kişiyle kurulabilmektedir.
–  Anonim şirketlerde minimum sermaye tutarı 50.000 TL’dir.
–  En az bir tane denetçi istihdam edilmelidir.Anonim Şirket Nasıl Olunur ?Tanımda da açıkladığımız gibi Anonim şirketler yasal olan her türlü ekonomik faaliyette bulunabilir. Ancak ana sözleşmesinde ticari faaliyetin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ana sözleşmede bulunması gerekenler:

–  Ana sözleşme yazılı şekilde hazırlanmalı, kurucu veya kurucular tarafından imzalanmalı ve bu imzalar notere onaylatılmalıdır. Ayrıca, imzaları onaylayan noterce, esas sözleşmenin altına, esas sermayeyi oluşturan payların tamamının kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt olunduğuna ilişkin şerh konulmalıdır.
– Ana sözleşmede ticari unvan yazmalıdır
–  Şirketin faaliyet alanı belirtilmelidir.
–  Şirketin süresi
–  Sermayesi
–  Kar dağıtım sistemi

Ana sözleşme hazırlatılıp notere imzalatıldığı andan itibaren Anonim Şirket kurulmuş olur. Ana sözleşmenin bir nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ya da faaliyet alanına göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilir.

Okumak İster misiniz ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ?

Aktar Nasıl Olunur ? Aktar baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişidir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir