Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Memur Nasıl Olunur?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Memur Nasıl Olunur ? YÖK Personeli Nasıl Olunur ? YüksekÖğretim kurulu (YÖK) 1981 yılında üniversite reformu ile ortaya çıkmıştır. Yıllardır tartışılan bir kurum olan YÖK’ün kuruluş amacı dağınık halde bulunan Türk yükseköğretim kurumlarını tek bir çatı altında toplamaktı. Anayasada ki tanım ve amacı : “Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuş olan kurum” dur.

Yükseköğretim Kurulunda çalışan memurların yaptığı işler genelde evrak işleri ve özlüklerle alakalı işlerdir. Bu yönden diğer memurluklardan pek farkı yoktur. Diğer taraftan çalıştığı tek il Ankara’dır.

“YÖK Memuru” olmak isteyen adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Memur Nasıl Olunur?– Türk vatandaşı olmak.
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerliği yapmış olmak veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olmak)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Özürlü kadroları hariç)

Bu şartların ardından özel olarak mezun olunması gereken lisans bölümleri ise şunlardır:

–  Halkla İlişkiler,
–  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
–  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,
–  Halkla İlişkiler ve Tanıtım
–  Bilgi ve Belge Yönetimi,
–  Dokümantasyon ve Enformasyon,
–  Arşivcilik veya Kütüphanecilik 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir.

Bu bölümlerden mezun olan adaylar çift senelerde yapılan, KPSS B grubu sınavına girerler. KPSS B grubu genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan bir sınavdır. Bu sınavdan alınan puanla illerle birlikte tercihler yapılır ve sıralama gelirse atama gerçekleştirilir.

Okumak İster misiniz ?

Veteriner Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ?

Veteriner Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ? Türkiye gibi ekonomisi ciddi bir biçimde hayvancılığa dayalı ülkelerde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir