Brahmanist Nasıl Olunur ?

Brahmanist Nasıl Olunur ? “Brahmanist” terimi Hinduizm’in bir yorumunu veya Hindu dini inançlarını takip eden bir kişiyi tanımlar. Hinduizm, çok çeşitli inançlar, ritüeller ve felsefeler içeren karmaşık bir dindir. Brahmanizm dinine inananlara Brahmanist denmektedir. Brahmanizm M.Ö. 800 ila 600 yılları arasında ortaya çıkmış eski kadim dinlerden birisidir. Hindistan civarında ortaya çıkmış bir din olup halende Hindistan’da yaygındır. Din bilimciler bu dinin aslının ilahi bir din olduğunu sonradan bozularak bu hale geldiğini savunmuşlardır. Brahmana ve upanişad adını verdikleri ve kutsal saydıkları metinlere inanırlar. Bu eserler Veda adını verdikleri kutsal kitabı oluşturur. Bu metinler tanrı inancından ve çeşitli efsanelerden bahseder.

Özet bir başlangıç ile Brahmanist olmak gibi bir düşünceniz var ise öncelikle;

  1. Hinduizm’i Araştırın
  2. Hinduizm Kutsal Metinlerini Okuyun
  3. Yoga ve Meditasyon Pratiği  (Hinduizm, yoga ve meditasyon gibi uygulamaları içerir.)
  4. Hindu ibadetlerini ve ritüellerini inceleyin
  5. Hindu topluluklarına katılarak diğer Hindu inananlarla etkileşimde bulunun

Şimdi daha detaylı olarak bu konuya bakarsak;

Brahmanizm sonradan girilebilen bir dindir. Bu dine girilebilmesi için doğal olarak inanç sistemi ve kurallarının bilinmesi, bunlara inanılması gerekmektedir. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz:

–   Brahmanizm’de üç semavi dinde olan Tanrı inancı bulunmaktadır.
–   Ancak buna rağmen inandıkları tanrıları çoğaltmışlar ve bu tanrıların en büyüğüne brahma ismini vermişlerdir. İnanışlarına göre brahmanın dört oğlu vardır ve bu oğullardan biri brahmanın ağzından diğerleri de ellerinden ve ağzından çıkmıştır. Bu nedenle insanları dört sınıfa ayırırlar. 1- kutsal rahip brahmanlar, 2- Büyük devlet adamları olan savaşçılar, 3-Tüccar ve çiftçiler, 4- köylüler, işçiler, ameleler. Bunların dışında kalanlara parya adı verilir. Brahmanizmde bunlara inanmak zorunludur.
–   Brahmanlara inanmak ve onların sözlerini dinlemek zorunludur.
–   Brahmanistler veda adını verdikleri kitaba inanırlar. Veda birçok farklı metinden oluşur.  Bu kitapta Brahmanizmin tanımı yasakları tanrı inancı ve çeşitli efsaneler vardır.
–   Bunun haricinde büyük tanrıları Krişna, Vişnu ve Siva’dır.
–   Brahmanizmde insan veya hayvan öldürmek kesinlikle yasaklanmıştır. Sadece savaşta insan öldürülmesine izin verilmiştir.
–   Brahmanizmin en büyük inanışı reenkarnasyondur. El Biruni : “Ruh göçüne inanmayan o topluluktan değildir” şeklinde bunu açıklamıştır. Brahmanistlere göre reenkarnasyon kişinin bir önceki hayatta yaşadığı iyi veya kötü hayatın bir mükâfatı veya cezası şeklindedir. Örneğin kötü bir hayat yaşamış kişi bir sonraki hayatında yılan olarak dünyaya gelebilir veya iyi bir hayat yaşamış bir kişi bir sonraki hayatında kral olarak dünyaya gelebilir.
–   Ayrıca bu dinde paryalarla hiçbir şekilde temas etmemek gerekmektedir. Paryalar hayvanlardan da aşağı olan hiçbir değeri olmayan varlıklardır.
–   Hindistanda ki Ganj nehri kutsaldır. Kutsallığı tartışılmaz.

Okumak İster misiniz ?

Müslüman Nasıl Olunur ?

Müslüman Nasıl Olunur ? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Müslüman: “İslam dininden olan kimse, Muhammedî, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir