Celveti Nasıl Olunur ?

Celveti Nasıl Olunur ? Celvetiyye tarikatı bilinen en meşhur Türk – İslam tarikatlarından ve tasavvuf yollarından birisidir. Kökeni Halvetiliğe dayanan celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz Mahmut Hüdai’dir. Aziz Mahmut Hüdai’nin hocası Muhammed Uftade ise Halveti tarikatının önde gelenlerinden birisidir. Bu nedenle buradan şu anlaşılıyor ki Aziz Mahmut Hüdayi hocasının yolundan farklı bir metot izleyerek celvetiyye  tarikatını kurmuştur. Buna rağmen Aziz Mahmut Hüdayi kendi yollarının hem halveti hem de celveti olduğunu belirtmiştir. Farkları ise şu şekildedir. Halvetilik halvetten, celvetilik ise celvetten türemiştir. Halvet bir yere kapanarak insanlardan ve toplumdan uzakta sadece zikir ile meşgul olmaktır. Celvetilik ise halk içinde olarak bu ekolü devam ettirmektir. Dolayısıyla Aziz Mahmut Hüdai’den sonra celveti dervişleri halkın içinde devamlı tarikat adaplarını yerine getirerek ve nasihatler ederek varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Celveti Nasıl Olunur ?– Buradan çıkışla celveti olmanın ilk yolu halk içinde olmayı bir görev saymak, halkın olumlu veya olumsuz bakış açılarını sineye çekmektir. Bu nedenle halvetilikten daha zor bir meslektir.
– İkinci kural ise köken olan halvetiliği unutmayarak zaman ve mekanın uygun görüldüğü zamanlar kendi kendini dinlemek babında halvete girmektir.
– Celvetilikte zikir çok önemli bir yer tutar. Bu nedenle celveti dervişleri kendilerine özel virtlerle zikirlerine devam ederler. Bu ömür boyu sürer.
– Celveti olmak isteyen kişi İstihare, İstişare ve Abdest alma fiillerini yerine getirir. İstihare iki rekat namaz kılıp kimseyle konuşmadan yatmak ve rüyada görülenlerdir. İstişare tarikata girmek için danışmaktır.
– Bunlar yapıldıktan sonra kişi şeyhin huzuruna çıkıp elini dizine koyarak oturur ve şeyhi ile beraber üç defa, “Allah’tan ameli, fiili ve kavli bütün günahlarımın bağışlanmasını dilerim” dedikten sonra yine istiğfar ederek “amentü”yü okur. Ardından şeyh, mürid adayına şunları söyler: “Her gün 100 defa ‘Estağfirullah el-azim’ denmeli. Her gün peygambere 100 defa selat ve selam getirmeli. Günde 700 defa ‘la ilahe illallah’ ve her 20. veya 30. söyleyişte bir defa ‘Muhammedün Resulüllah’ demeli, tövbeye özen göstermeli, sünnete riayetkâr olmalı, dünya malına tamah etmemeli, az yemeli, az konuşmalı, daima zikirle meşgul olmalı.

Şeyhin söylediklerini kabul eden kişi biat ederek celveti olmuş olur.

Okumak İster misiniz ?

Aktivist Nedir ? Aktivist Eyleme Ne Demek ? Aktivist Nasıl Olunur ? Aktivist Kime Denir ?

Aktivist Nasıl Olunur ?

Aktivist Nasıl Olunur ? Diğer bir ismi de eylemcilik olan aktivizm toplumsal bir değişim veya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir